Arxiu juny, 2012

”Igualada municipi per la independència”

Coincidint amb la revetlla de Sant Joan, festivitat celebrada arreu dels Països Catalans, el consistori igualadí va penjar al balcó de l’Ajuntament una pancarta on s’hi podia veure escrit “Igualada municipi per la independència”, en al·lusió a la pertinença de la ciutat a l’Associació de Municipis per la independència. No és casual que la capital de l’Anoia mostri el seu caràcter independentista i en pro de l’alliberament nacional de Catalunya, sinó que és resultat de la feina dels regidors independentistes a l’ens municipal (Joan Torras i Joan Requesens, membres de la coalició ERC-Reagrupament a Igualada).

Des de Reagrupament Anoia celebrem aquestes mostres desacomplexades del sentiment majoritari igualadí i confiem que aviat, conjuntament amb totes les institucions del nostre país, assolirem l’objectiu nacional.

No hi ha Comentaris

ERC-RCAT marca el seu propi segell a l’Ajuntament

Valoracions d’ERC_RCAT del primer any a govern municipal

La coalició electoral d’Esquerra Republicana de Catalunya i Reagrupament
Independentista, van fer una roda de premsa per valorar el primer any al govern
municipal.
Alba Vergés, presidenta d’ERC Igualada va posar en antecedents als presents,
indicant que “els resultats de les eleccions municipals d’ara fa un any, ens
van donar dos regidors,…, i van evidenciar que Igualada volia un canvi de
gover. Nosaltres formem part d’aquest canvi, fruit sobretot de les ganes de
fer per Igualada. La situació econòmica de la ciutat, com també del país,
no és la idònia i som conscients que treballar en aquestes condicions
suposa més esforç i una sobrededicació per poder respondre a les
igualadines i igualadins amb el treball que es mereixen, i ho estem fent “.
Va destacar que la decisió de formar part del govern és una mostra de
responsabilitat amb les circumstàncies del moment i vers la ciutat.
Vergés també va voler incidir que “amb el pacte de govern,
Esquerra_Reagrupament ha assumit la responsabilitat de les àrees per
nosaltres més vitals i fonamentals que es poden tenir amb les persones en
un Ajuntament, com són les de Benestar Social i la de Joventut i
Cooperació. Aportem al govern la sensibilitat que des de l’esquerra es té
amb l’atenció social i el servei a les persones, importantíssim en uns temps
on certs col.lectius són els més vulnerables, i ho fem sense demagògies i
des de la tossuda realitat de les dificultats del temps que ens ha tocat
viure.”
Vergés va afirmar que Igualada té ara mateix el govern més independentista de la
història de la ciutat, i va posar d’exemple el fet que Igualada formi part de
l’Associació de Municipis per la Independència i el representant de la ciutat
d’Igualada a la citada associació en sigui el regidor Joan Torras.
En aquest mateix sentit, va recordar que l’Ajuntament ha aprovat donar suport al
poble tibetà, al referèndum d’Escòcia, i Igualada s’ha declarat també municipi
republicà. “Això ha estat possible perquè Esquerra-Reagrupament hem
aconseguit que s’aprovin aquestes mocions, perquè altres partits no
haguessin tingut ni la voluntat ni la iniciativa de portar-les a ple. Com
també la del pagament a l’Agència Tributària de Catalunya en un moment
on gairebé ni se’n parlava i ara ja es va fins i tot més enllà. Som doncs, una
coalició independentista, i entenem la nostra tasca i presència municipal
des l’òptica independentista.
A continuació, el regidor de la coalició ERC_RCat Joan Torras, va fer una valoració
del seu primer any a l’equip de govern municipal des d’una òptica de partit.
Torras va recordar que durant la campanya electoral “sempre hem parlat de no
deixar-nos a ningú pel camí. I des de la regidoria que ocupo sempre he
tingut aquesta màxima en el punt de mira.”
Torras va voler llançar un missatge de complicitat amb els anteriors responsables
de benestar social municipal, tot reconeixent que havia heretat una bona tasca
realitzada, “però seria un error continuar pensant amb la feina feta fins el
moment, perquè la situació social actual té poc a veure amb el passat més
immediat. Ens trobem amb persones que mai no s’havien pensat que hi
haurien de recorre, que actualment estan acudint als Serveis Socials,
igualadins de tota la vida que han vist com la seva vida ha fet un gir
inesperat. Avui més que mai, parlar de serveis socials és parlar
d’habitatge, d’educació, d’urbanisme,…”
Per la seva part, el regidor d’ERC_RCAt Joan Requesens, va destacar dos elements
que defineixen l’acció política del grup municipal: interlocució i eficiència.
“Interlocució a través de les més de cent trobades que he mantingut amb
persones i entitats representatives del món de la Joventut i la Cooperació.
I una eficiència demostrada amb el fet que amb menys pressupost s’està
tirant endavant nou projectes, posem pel cas la Fira Universitària, o se’n
reformulen d’altres, com pot ser la Setmana de la Joventut.”
També va destacar l’aprovació del Pla Local de Joventut, amb la unanimitat del ple.
Pel que fa a Cooperació, Requesens va dir que després de vint anys de treball, “ara
és el moment de fer un replantejament i valorar cap a on s’ha d’anar.”
Va tancar la roda de premsa, el Coordinador comarcal de Reagrupament, Jordi
Tomàs, comentant que des de la coalició “ERC-Reagrupament hem treballat,
estem treballant i treballarem fins aconseguir el nostre principal objectiu
que és l’alliberament nacional de Catalunya i tenim clar que amb el
municipalisme, treballat des de la responsabilitat com pensem que estant
demostrant els nostres regidors, podem aconseguir crear una ciutat més
justa, més democràtica i més catalana que és el que tots els ciutadans
d’Igualada ens mereixem.” I va valorar molt positivament el primer any de
govern perquè s’ha pogut incidir en les polítiques que afecten a totes les
igualadines i igualadins.

ERC_RCAT marca el seu propi segell a l’AjuntamentValoracions d’ERC_RCAT del primer any a govern municipalLa coalició electoral d’Esquerra Republicana de Catalunya i ReagrupamentIndependentista, van fer una roda de premsa per valorar el primer any al governmunicipal.Alba Vergés, presidenta d’ERC Igualada va posar en antecedents als presents,indicant que “els resultats de les eleccions municipals d’ara fa un any, ensvan donar dos regidors,…, i van evidenciar que Igualada volia un canvi degover. Nosaltres formem part d’aquest canvi, fruit sobretot de les ganes defer per Igualada. La situació econòmica de la ciutat, com també del país,no és la idònia i som conscients que treballar en aquestes condicionssuposa més esforç i una sobrededicació per poder respondre a lesigualadines i igualadins amb el treball que es mereixen, i ho estem fent “.Va destacar que la decisió de formar part del govern és una mostra deresponsabilitat amb les circumstàncies del moment i vers la ciutat.Vergés també va voler incidir que “amb el pacte de govern,Esquerra_Reagrupament ha assumit la responsabilitat de les àrees pernosaltres més vitals i fonamentals que es poden tenir amb les persones enun Ajuntament, com són les de Benestar Social i la de Joventut iCooperació. Aportem al govern la sensibilitat que des de l’esquerra es téamb l’atenció social i el servei a les persones, importantíssim en uns tempson certs col.lectius són els més vulnerables, i ho fem sense demagògies ides de la tossuda realitat de les dificultats del temps que ens ha tocatviure.”Vergés va afirmar que Igualada té ara mateix el govern més independentista de lahistòria de la ciutat, i va posar d’exemple el fet que Igualada formi part del’Associació de Municipis per la Independència i el representant de la ciutatd’Igualada a la citada associació en sigui el regidor Joan Torras.En aquest mateix sentit, va recordar que l’Ajuntament ha aprovat donar suport alpoble tibetà, al referèndum d’Escòcia, i Igualada s’ha declarat també municipirepublicà. “Això ha estat possible perquè Esquerra-Reagrupament hemaconseguit que s’aprovin aquestes mocions, perquè altres partits nohaguessin tingut ni la voluntat ni la iniciativa de portar-les a ple. Comtambé la del pagament a l’Agència Tributària de Catalunya en un momenton gairebé ni se’n parlava i ara ja es va fins i tot més enllà. Som doncs, unacoalició independentista, i entenem la nostra tasca i presència municipaldes l’òptica independentista.A continuació, el regidor de la coalició ERC_RCat Joan Torras, va fer una valoraciódel seu primer any a l’equip de govern municipal des d’una òptica de partit.Torras va recordar que durant la campanya electoral “sempre hem parlat de nodeixar-nos a ningú pel camí. I des de la regidoria que ocupo sempre hetingut aquesta màxima en el punt de mira.”Torras va voler llançar un missatge de complicitat amb els anteriors responsablesde benestar social municipal, tot reconeixent que havia heretat una bona tascarealitzada, “però seria un error continuar pensant amb la feina feta fins elmoment, perquè la situació social actual té poc a veure amb el passat mésimmediat. Ens trobem amb persones que mai no s’havien pensat que hihaurien de recorre, que actualment estan acudint als Serveis Socials,igualadins de tota la vida que han vist com la seva vida ha fet un girinesperat. Avui més que mai, parlar de serveis socials és parlard’habitatge, d’educació, d’urbanisme,…”Per la seva part, el regidor d’ERC_RCAt Joan Requesens, va destacar dos elementsque defineixen l’acció política del grup municipal: interlocució i eficiència.“Interlocució a través de les més de cent trobades que he mantingut ambpersones i entitats representatives del món de la Joventut i la Cooperació.I una eficiència demostrada amb el fet que amb menys pressupost s’estàtirant endavant nou projectes, posem pel cas la Fira Universitària, o se’nreformulen d’altres, com pot ser la Setmana de la Joventut.”També va destacar l’aprovació del Pla Local de Joventut, amb la unanimitat del ple.Pel que fa a Cooperació, Requesens va dir que després de vint anys de treball, “araés el moment de fer un replantejament i valorar cap a on s’ha d’anar.”Va tancar la roda de premsa, el Coordinador comarcal de Reagrupament, JordiTomàs, comentant que des de la coalició “ERC-Reagrupament hem treballat,estem treballant i treballarem fins aconseguir el nostre principal objectiuque és l’alliberament nacional de Catalunya i tenim clar que amb elmunicipalisme, treballat des de la responsabilitat com pensem que estantdemostrant els nostres regidors, podem aconseguir crear una ciutat mésjusta, més democràtica i més catalana que és el que tots els ciutadansd’Igualada ens mereixem.” I va valorar molt positivament el primer any degovern perquè s’ha pogut incidir en les polítiques que afecten a totes lesigualadines i igualadins.

No hi ha Comentaris

El jove reagrupat David Prat guanya el concurs nacional d’oratòria de la Jove Cambra Catalunya

Coincidint en l’assemblea d’1 de maig de la Jove Cambra Internacional de Catalunya es va celebrar a Tarragona el concurs nacional d’oratòria. En representació d’Igualada hi participava en David Prat, de 19 anys, qui finalment es va endur la victòria i el premi a la participació al campionat europeu de l’any vinent a Mònaco representant la Jove Cambra de Catalunya, a més a més de diversos productes d’Apple.

La participació al concurs era a nivell individual on els ponents havien de fer un decàleg oral sobre si ‘l’educació era el fonament de la nostra societat’, que havia de durar entre 5 i 7 minuts.

El campionat va ser molt igualat, tot i que el jurat finalment va fallar a favor del jove igualadí, qui ja havia guanyat el concurs “Joves a debat” amb l’equip “Tripartit” (Blanca Vives i Josep Carner) i que van quedar tercers al campionat nacional.

No hi ha Comentaris