Arxiu categoria Assemblea

Reagrupament Independentista obre una nova etapa

4aAssembleaL’associació política Reagrupament ha celebrat amb èxit el passat diumenge, a Vic, la seva IV Assemblea  nacional.  Amb la presència entre molts altres de socis del Bages i de la Catalunya central,  ha donat un pas més en la seva consolidació com a força representativa de l’ independentisme transversal.

Reagrupament es referma en la voluntat de plantar cara al tracte colonial que ens dispensa Espanya , en la lluita per reformar i regenerar l’economia i el sistema democràtic i segueix apostant pel treball i  l’excel·lència com a úniques vies per poder superar la crisi.

L’Assemblea ha aprofundit en termes programàtics i sectorials a fi d’oferir respostes clares i concretes més enllà de la imprescindible independència. I en uns moments de forta desorientació,  Reagrupament s’obre amb generositat a tot el poble català per poder fer possible la seva unió davant dels nous reptes i poder  aconseguir  la seva llibertat.

Reagrupament-Bages

No hi ha Comentaris

El manresà Ramon Payàs ha estat escollit coordinador de Reagrupament de la Catalunya central.

Aquest dissabte 4 de juny a Vic s’ha escollit el primer coordinador de la Catalunya central de Reagrupament Independentista. La votació produí una unanimitat dels membres assistents els quals representaven les comarques d’Osona, Berguedà, Alta Segarra, Solsonès i Bages. D’aquesta manera s’ha enfortit  l’estructura de l’organització i es podrà fer un treball més integrat i amb una interlocució més directa.

El Ramon es va presentar com un treballador nat per la causa que  ens ha de moure a tots els catalans, la independència de Catalunya. Es va posar a disposició de tots els socis  a fi de treballar amb tenacitat pels nostres objectius. En la seva locució va afegir que calia la màxima cooperació entre les distintes comarques i fer de la nostra associació un veritable punt de trobada de tots els independentistes.

Per altra banda es van debatre les esmenes presentades per distints membres de la Catalunya central a la ponència política cara a l’Assemblea Nacional del 19 de juny. Les que comptaren amb un major suport feien referència a superar totalment el llenguatge  i objectius autonomistes, superar les marques dels partits a fi de treballar per la unitat, lluitar per una nova llei electoral força participada per la gent i que aquesta llei contempli un major equilibri entre població i territori.

Reagrupament Bages.

No hi ha Comentaris

Acords electorals de l’assemblea Reagrupament Bages

No hi ha Comentaris

Continuem el compromís

La Junta Directiva Nacional de Reagrupament Independentista, presidida per Joan Carretero i expressament ampliada amb els candidats i els caps de campanya de l’associació, reunida avui a Vic, ha decidit el següent:

 1. Agrair la feina, la il·lusió i l’empenta de tots els associats i associades durant el període electoral.
 2. Agrair a tots els votants la confiança que han dipositat en el nostre projecte polític.
 3. Donar continuïtat, de forma unànime, a aquest projecte polític, basat en l’assoliment de l’Estat, la regeneració democràtica i la recuperació dels valors del treball i l’excel·lència.
 4. Sotmetre la pròpia Junta Directiva i una ponència política renovada a l’Assemblea Nacional, a celebrar a principis de la primavera de 2011.
 5. Reforçar tant l’estructura organitzativa i sectorial com la comunicació interna i externa de l’associació.
 6. Donar suport als qui, atenent els nostres principis i objectius, creguin convenient de presentar-se com a opció a les eleccions municipals de 2011.

A la tarda, davant de més de 200 coordinadors o membres de juntes territorials que hi han volgut assistir, s’ha referendat amb una ovació unànime la decisió de donar continuïtat al projecte polític de Reagrupament Independentista i a les decisions preses per la Junta Directiva. Durant més de 4 hores, els membres de la Junta, amb Joan Carretero al capdavant, han explicat i han obert un debat viu i entusiasta sobre quina ha de ser a partir d’ara la nostra activitat atenent als nostres objectius fundacionals i la nostra activitat política immediata i futura, molt especialment:

 • el reforç i creixement de l’associació, tant en els aspectes organitzatius i de coordinació com en els de comunicació interna i externa;
 • el treball en xarxa, tant a nivell local dels territoris com pel que fa la xarxa (Reagrupament 2.0)
 • la presència en els mitjans de comunicació local i nacional
 • l’activitat cívica i política arreu, a través d’actes, conferències i manifestacions diverses que serveixin tant per acostar experts i nous associats com per formar els nostres associats
 • la necessitat de reactivar la tasca sectorial (sanitat, ensenyament, infraestructures, immigració, etc.)
 • la confecció i difusió de documents de base

Finalment, s’ha encoratjat tots els coordinadors perquè, al més aviat possible, si no ho han fet ja, convoquin llurs pròpies assemblees territorials per traslladar els acords presos, debatre els passos a fer, fer una crida a la participació i continuar la tascsa que comporta el projecte polític de Reagrupament.

No hi ha Comentaris

La Constitució de Catalunya, primera llei que Reagrupament portarà al Parlament

Per Emma Ansola     El Punt.cat 21-03-2010

El text, basat en el model anglosaxó, es presenta avui a l’assemblea nacional que el partit celebra a Barcelona

Reagrupament presenta avui als militants el text en què es basarà el seu programa electoral i la raó de ser del partit amb vista a les eleccions de la tardor. La Constitució de Catalunya és un document que la direcció del partit es compromet a portar a aprovació al Parlament, si la formació obté representació en la pròxima legislatura. El text, basat en el model anglosaxó, consta de 26 articles i quatre disposicions derogatòries, i s’inspira en els principis de la Declaració dels Drets de l’Home (1789), la Declaració Universal de les Nacions Unides (1948) i la Convenció Europea dels Drets Humans (1950). Segons els juristes que han intervingut en la redacció del text, ha de ser concebut com a punt de partida i element normalitzador de la discussió política.

El gener del 2008 es va presentar una iniciativa legislativa popular, que va ser rebutjada per la mesa del Parlament, en què es portava a aprovació un text molt semblant al que avui presenta Reagrupament. La importància ara radica en el fet que sigui una formació política la que vulgui introduir aquest text jurídic en el debat polític.

La Constitució de Catalunya, a la qual ha tingut accés El Punt, és la base del programa electoral amb què el partit es presentarà a les eleccions de la tardor, amb l’objectiu final que si obté diputats a la cambra el text sigui la primera norma que es porti a aprovació, com a pas previ cap a la independència de Catalunya. Els juristes que han intervingut en la redacció del projecte assenyalen que no és un text definitiu, ja que la redacció final hauria de ser discutida per la resta de formacions polítiques. Amb tot, consideren que el repte d’aquesta proposta és introduir un element nou en el discurs polític i que el seu debat sigui un element normalitzador en el si del Parlament, ja que la cambra ha votat a favor del dret d’autodeterminació del poble català en diverses ocasions. En la redacció d’aquesta Constitució de Catalunya, els juristes que hi han intervingut s’han basat en el model anglosaxó, en contraposició al model europeu, que regula i legisla més el text constitucional i en el qual es basa la Constitució espanyola. «El model americà s’adapta més a la realitat», explica Antoni Abad, un dels juristes que han participat en la redacció de la Constitució de Catalunya.

El text es divideix en un preàmbul, cinc títols, vint-i-sis articles i quatre disposicions transitòries. Amb el mateix estil que la Constitució dels Estats Units, el text que presenta Reagrupament s’encapçala amb les paraules «Nosaltres, el poble de Catalunya», i continua: «volent restablir els nostres drets sobirans, conscients de la nostra responsabilitat envers les generacions futures i volent bastir una comunitat unida, pròspera, solidària, oberta i respectuosa amb la dignitat humana i els drets fonamentals, ens donem la present Constitució».

Després del preàmbul, en què es recorden els textos que han inspirat la redacció de la Constitució de Catalunya, segueixen els cinc capítols, el primer dels quals se centra en els principis generals. Pel que fa a l’estat, es diu que Catalunya és un estat de dret, independent, democràtic i social; la sobirania pertany al poble de Catalunya, que l’exerceix directament o mitjançant els seus representants; el territori es correspon amb els límits geogràfics de Catalunya i la capital és Barcelona, i el català és la llengua pròpia, nacional i oficial del país, amb l’occità o aranès també llengua oficial a la Val d’Aran. Els drets fonamentals, els deures dels ciutadans, l’organització de l’estat i la modificació de la Constitució encapçalen la resta de capítols.

Quant a les disposicions transitòries, totes quatre estan encaminades a derogar la Constitució espanyola del 1978, atorguen al Parlament les atribucions dels poders judicial, legislatiu i executiu fins al dictat de noves lleis, i assenyalen que la Constitució ha de ser ratificada en referèndum després de l’aprovació en el ple.

Article 1. L’Estat
Catalunya és un estat de dret, independent, democràtic i social
Article 2. La sobirania
La sobirania nacional pertany al poble de Catalunya, que l’exerceix directament o mitjançant els seus representants
Article 3. El territori
El territori de Catalunya es correspon amb els límits geogràfics de Catalunya
Article 5. La llengua
El català és la llengua pròpia, nacional i oficial de Catalunya. La llibertat lingüística està garantida. L’occità és també oficial a l’Aran
Article 6. La nacionalitat
Una llei regularà les condicions d’adquisició, conservació i pèrdua de la condició nacional de català. Els ciutadans del País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya del Nord, la Franja de Ponent i l’Alguer tenen garantida la condició nacional de catalans, si la sol·liciten

2 Comentaris

Tots a la la II Assemblea Nacional del 21 de març!

Trobada celebrada aquest dissabte entre la Junta Directiva i els coordinadors a la ciutat de Vic

En la trobada celebrada aquest dissabte entre la Junta Directiva i els coordinadors i alguns membres dels comitès executius comarcals i de districte a la ciutat de Vic —unes trobades que es faran un cop al mes aproximadament a partir d’ara—, el president, en Joan Carretero, va ser prou clar i explícit a l’hora de valorar la importància que tindrà, tant a nivell intern com extern, la II Assemblea Nacional, que se celebrarà el pròxim 21 de març al Palau de Congressos de Barcelona, on, entre d’altres coses, a’aprovarà l’important document Organitzant el nostre futur lliure.
És molt important, doncs, que tots els associats hi assistim!
Recordeu, doncs, de fer la inscripció al més aviat possible i d’acudir diumenge ben d’hora (a partir de les 8 del matí) al Palau de Congressos (Avgda. Diagonal 661-671).
Podeu formalitzar la inscripció mitjançant el pagament de 10 € al núm. de compte 2100-3031-83-2200604441 de “la Caixa” abans del dia 17 de març de 2010 o el mateix dia de celebració de l’assemblea.

No hi ha Comentaris