HOMILIES D’ORGANYÀ

Tot poble que té autoestima venera el naixement de seva llengua, el nostre té el seu naixement enregistrat a les Homilies d’ Organyà d’inicis del segle XIII. Cal que les coneguem i donem a conèixer, així com caldria que es conservés dignament l’església que les va custodiar, Santa Maria d’ Organyà.

Index Homilies

Homilies