2ona Assemblea General de Reagrupament al Baix Camp


La segona assemblea de Reagrupament al Baix Camp se celebrà el passat dijous 15 d’abril al Centre d’Amics de Reus amb el següent ordre del dia:

1.- Informe del Coordinador Comarcal

2.- Informe econòmic

3.- Aprovació dels objectius de Reagrupament Baix Camp. Exposició de les línies programàtiques.

4.- Finançament. Aprovació, si s’escau, d’una quota comarcal per tal d’autofinançar-nos

5.- Torn obert de paraules.

Aquest ordre fou modificat degut a la trobada realitzada el passat divendres 9 d’abril a Sarral. Una jornada de treball convocada pel president de la Junta Directiva, Joan Carretero, i que la Comissió Executiva del Baix Camp estimà necessari posar en coneixement dels assistents a l’assemblea degut a la seva especial rellevància.

L’informe del coordinador girà entorn a les actuacions dutes a terme a la comarca del Baix Camp durant els últims mesos, la presencia de Reagrupament en totes les consultes per la independència de la comarca i la ratificació del compromís de la Comissió Executiva en el projecte de Reagrupament després dels últims esdeveniments ocorreguts. Així mateix, es feu esment a la necessitat i conveniència de comptar amb tots els adherits a Reagrupament del Baix Camp per optimitzar els projectes i les tasques de futur.

Pel que respecta a l’informe econòmic, cal destacar que l’assemblea aprovà per unanimitat absoluta la possibilitat de que a tots els associats de Reagrupament al Baix Camp se’ls hi carregui trimestralment una quantitat extra a la de la quota d’associat. Aquesta quota ha de servir per finançar les activitats de Reagrupament a la comarca i és de participació i quantitat voluntàries.

En referència a la jornada de treball de Sarral, convocada pel president Joan Carretero, s’esmentà que girà entorn a la necessitat de donar al territori, segons paraules del propi president, un tercer impuls després dels fets ocorreguts en el sí de la Junta Directiva i que afectaren directament el Camp de Tarragona que es quedà sense representació electa. El president anuncià als assistents la incorporació de la reagrupada Sandra Lomas com a nova coordinadora del Camp per fer front a aquesta manca de representació. Aquesta nova figura s’encarregarà de tutoritzar les diferents Coordinadores del Camp de Tarragona així com de millorar la comunicació entre elles i la Junta Directiva. La comissió Executiva de Reagrupament al Baix Camp va voler aclarir a l’assemblea que, segons els estatuts i el reglament aprovats per l’Assemblea Nacional el passat 3 d’octubre, manquen escollir encara els 12 membres que han de representar les diferents vegueries dins la Junta Directiva i que s’han d’afegir als 18 escollits per votació durant la mencionada assemblea. Un fet que, quan ocorri, eliminarà el problema de falta de representativitat del Camp de Tarragona.

Durant l’assemblea es presentà també la nova pàgina web de Reagrupament Baix Camp. Un web creat per membres de la pròpia Comissió Executiva amb dos objectius fonamentals: l’un, donar a conèixer totes les activitat de Reagrupament a la comarca i fomentar l’adhesió de nous membres; l’altre, donar veu a tots els adherits i simpatitzants.

Cal fer esment que, durant el torn obert de paraules, els assistents a l’assemblea reclamaren a la Comissió Executiva el compromís de fer política des del territori. En aquest sentit i de cara a la possible necessitat d’haver de confeccionar una llista per fer front a les properes eleccions al Parlament de Catalunya amb garanties, la comissió Executiva del Baix Camp es va comprometre a buscar i treballar per trobar els millors candidats del territori.

Reus, dimarts 20 d’abril de 2010

Els Comentaris estan tancats