Diàlegs

Una altra cosa (Joan Arnera, Bloc Gran del Sobiranisme, 11 de gener 2009)

Patriotisme i dignitat (Joan Carretero, Avui, 18 d’abril 2009)

Dins la ratera (Salvador Cardús, Avui, 25 abril 2009)

Oportunitat i viabilitat de la proposta de Joan Carretero (Heribert Barrera, Avui, 21 de maig 2009)