Imatges

Paradeta de la Ronda, l’Onze de setembre 2009