El districte

Ciutat Vella és el Districte primer dels deu que conformen la ciutat de Barcelona. Engloba quatre barris, els tres del nucli històric central –Raval, Barri Gòtic i el conjunt dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i Ribera- i el barri mariner de la Barceloneta.

El districte té una superfície de 4’2 Km2 i una població de 111.518 habitants. La densitat de població, per tant, és de 26.392 habitants per Km2, una relació notablement superior a la densitat mitjana de la ciutat de Barcelona, que és de 15.825 habitants per Km2.

Al ser el centre vital de la ciutat, però, el nombre de persones que hi conflueixen diàriament és molt més elevat que el de residents. En els dies de més afluència de l’any, s’estima que Ciutat Vella pot arribar a rebre mig milió de persones, que es desplacen als barris del centre històric per motius laborals, comercials, culturals o turístics.

365px-Districte_de_Ciutat_Vella.svg

presentacio