PER UN REAGRUPAMENT NACIONAL CATALÀ


L’equip gestor de l’assemblea de Reagrupament a Gràcia va decidir de fer un text explicatiu sobre què és Reagrupament i quins en són els objectius. Aquest text, en format de full volant, va ser repartit profusament durant la Festa Major d’enguany.  Aquí el teniu per si no heu tingut ocasió de llegir-lo.

Independència i regeneració política

Patriotisme i dignitat

Reagrupament neix com un aplegament solidari de persones a títol individual per fer front a una emergència nacional, i ho vol fer amb una candidatura patriòtica per aconseguir la declaració unilateral d’independència de Catalunya i, alhora, la regeneració política.

Reagrupament és una entitat cívica catalana que des de la consciència de la seva responsabilitat envers les generacions presents i futures, i amb la voluntat de crear una comunitat unida, pròspera, solidària, oberta i respectuosa amb la dignitat humana i els drets fonamentals, té com a objectiu i compromís públic el restabliment dels drets sobirans del poble de Catalunya perquè Catalunya esdevingui un estat de dret, independent, democràtic i social, integrat a Europa, si s’escau.

Què és Reagrupament?

És, doncs, una entitat cívica, les finalitats bàsiques de la qual són:
— Situar l’independentisme a l’eix del debat polític català.
— Cercar la unitat de les forces polítiques i socials que tinguin com a objectiu el reconeixement internacional de la nació catalana.
— Crear un marc favorable al creixement de la base social de l’independentisme català.
— Fomentar el debat, l’estudi i la conscienciació social per a la independència de Catalunya.

Quins són els objectius prioritaris de Reagrupament?

La independència nacional
— Volem presentar a les eleccions al Parlament una candidatura d’ampli espectre que tingui com a eix programàtic central la proclamació unilateral de la independència de Catalunya.
— Volem posar l’interès nacional de Catalunya per davant de qualsevol altra consideració, de qualsevol altre interès particular, per legítim que pugui ser.
— No tolerarem cap més humiliació a la nostra nació, ni que només sigui per honorar els qui ens van precedir en la lluita per la llibertat de la pàtria, fins l’extrem que alguns hi van deixar la vida.

Patriotisme i dignitat: Catalunya no mereix menys.

La regeneració política
— Per preservar l’assoliment de l’objectiu de Reagrupament, els associats no podran ser membres del Govern de la Generalitat de Catalunya ni podran ocupar càrrecs de designació política dintre de les administracions públiques de categoria igual o superior a la de cap de servei.
— Els associats que accedeixin a càrrecs polítics no rebran, en cap cas, remuneracions per damunt de les que percebien en la seva activitat professional.
— Volem vertebrar una severa exigència ètica en l’activitat política, perquè només des de l’honestedat, el rigor, l’eficiència i l’austeritat en l’exercici dels càrrecs públics es recuperarà la confiança dels ciutadans. L’independentisme no ha de participar del monopoli de la política per part de polítics professionals sense cap altra ocupació coneguda, la profusió d’assessors a les institucions, l’opacitat en les contractacions, la inflació d’informes externs d’eficàcia dubtosa, el gust per
l’ostentació i el luxe i la col¬∑locació de familiars, amics, coneguts i saludats.
— Volem una llei electoral que obligui a una vinculació efectiva entre candidats i electors.
— Els nostres associats escolliran en primàries els candidats i les posicions a les llistes electorals, hi haurà limitació de mandats, els càrrecs hauran de fer públics els seus ingressos i proposarem una llei electoral amb circumscripcions petites per apropar votants i diputats.

Qui en pot formar part? Com ens organitzem?
— Tots els catalans que, deixant de banda la seva ideologia, entenguin com a prioritari l’assoliment de la independència nacional.
— L’estructura organitzativa de Reagrupament s’adequarà territorialment d’acord amb el nombre d’associats, i el seu treball polític es guiarà pels principis de voluntat de suma dels independentistes i de rigor ètic en l’exercici de responsabilitats polítiques.

full_reagrupament_gracia.pdf

, , ,

Els Comentaris estan tancats