PRESENTACIÓ DE REAGRUPAMENT AL DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ

(Text: Rosa Roger) (Fotos: Antoni Selva)

La presentació de Reagrupament es va celebrar el divendres, 30 d’octubre, a la seu dels Lluïsos d’Horta.

La trobada va comptar amb la presència de Joan Carretero president de Reagrupament, de Carles Mora, alcalde d’Arenys de Munt i d’Emili Valdero, professor de Matemàtica Econòmica de la Universitat de Barcelona.

REAGRUP03RED

Les intervencions van començar amb la de Carles Mora, l’alcalde d’Arenys de Munt. Després d’un gran aplaudiment que li va dedicar l’audiència, va fer una breu exposició dels esculls que van haver de véncer a l’hora de fer la consulta popular basada en el concepte d’Assemblea, de llistes obertes i de la no eternització dels càrrecs oficials com a punts principals, tot això obeint al Reglament intern elaborat per ells mateixos en aquest sentit. Alhora, va afegir la ferma voluntat de treballar per a la independència i la regeneració del país, de manera d’aconseguir una Catalunya de tots, de mirall d’avantguarda, pròspera, educada i sensible amb esperit de força i d’unitat. Va acabar comunicant que a hores d’ara hi ha 120 pobles catalans que el dia 13 de desembre faran la consulta sobre la independència.

Carles Móra

Carles Móra

A continuació Emili Valdero amb ajut d’un seguit de diapositives va demostrar els motius econòmics que avalen la voluntat d’independència del nostre país: Catalunya té un dèficit anual de 21.000 milions d’euros, és a dir, la quantitat que el govern central li hauria de retornar i no ho fa. A efectes pràctics, això vol dir que de cada 10 anys treballats de cada ciutadà de Catalunya, un l’han de regalar al govern central, o dit d’altra manera, Catalunya regala 60 milions d’euros diaris a l’estat, o 2,5 milions d’euros cada hora. Això fa una contribució a les arques de l’estat central del 10% del seu PIB, una proporció més que elevada si es compara amb els lands alemanys que aporten el 4% al seu estat, els canadencs el 2%, els estats americans el 2,5% i la mateixa Austràlia el 2%. D’altra banda, destaca el desavantatge de pertanyer a un país com Espanya quan ara, en moments de crisi, Anglaterra i Alemanya per exemple, han près la decisió d’abaixar els impostos i auxiliar a les empreses, sobretot a les mitjanes per alleugerir l’atur, i en canvi els espanyols opten per apujar l’IVA i no fer res per evitar la descol•locació o el tancament de les empreses, cosa que fatalment repercutirà en l’augment de l’atur i la càrrega consegüent a la Seguretat Social. D’altra banda, el sistema de recaptació i d’inversió de l’estat espanyol a les autonomies és considerablement injust atès que aplega els impostos i posteriorment els distribueix segons un complicat sistema que fa que a Catalunya, a banda de no cubrir les pròpies desepses, ens trobem amb casos el pagament unilateral de les autopistes i altres impostos especials. Un cas clamorós d’intervenció estatal és el de l’impost de successions que, malgrat haver estat cedit íntegrament a les autonomies, l’estat ha decidit eliminar-lo. L’única excepció són el País Basc i Navarra els quals recapten ells els seus impostos i, un cop considerat que han cobert les seves necessitats, li tornen a l’estat allò que creuen que aquest s’hi ha gastat. D’altra banda, les declaracions sobre xifres econòmiques de la ministra Salgado i del Conseller Castells, són ben diferents. És a dir, algú ens enganya.

Emili Valdero intervenint

Emili Valdero intervenint

Finalment, Joan Carretero va fer l’exposició del programa i objectius de Reagrupament tot i aclarint que no té condicionaments previs, que tothom hi pot participar i sense cap prerrogativa prèvia.

Joan Carretero

Joan Carretero

Els objectius bàsics i fonamentals són la independència i la regeneració política. Aquesta és imprescindible.

Podem resumir els punts principals de la seva clara exposició en:
-cal la implantació d’un sistema que anul.li o eviti al màxim les males pràctiques actuals;
-eliminar el costum de no elegir un representant per consens dels electors, sinó per mandat de la cúpula del seu partit en funció de la fidelitat que hi demostra;
-cal una dedicació entusiasta al càrrec però limitada en el temps;
- no entrar en política sense una experiència prèvia en la vida civil;
-implantació de l’austeritat i una llei de transparència en la despesa pública, eliminar, per exemple l’actual inflació (com mai) de personal, els encàrrecs d’estudis foranis a l’administració de dubtosa clarificació, quines són les empreses que s’emporten els contractes públics, les dietes, les despeses, etc….;
- -cal una llei electoral la qual, fins ara, el nostre Parlament ha estat incapaç de fer, amb llistes obertes i circumpscripcions electorals on el representant elegit ho és pels seus mèrits i no, exclusivament pel partit en el qual milita, a banda de la necessitat de la seva accessibilitat personal als electors. Actualment, cap diputat no té ni oficina ni atenció a la gent que, teòricament, representa; i
-cal fer públic el finançament dels partits.

Va acabar assenyalant la situació dels Països Catalans víctimes de l’espoli fiscal, la necessitat de llibertat per decidir el que volem que siguin i d’una democràcia de qualitat. Per això cal que tothom hi posi el propi esforç per véncer l’extrema feblesa que ara tenim com a país. No serà fàcil, S’ha de ser conscients que Espanya no canviarà. Tenim l’exemple en el Tribunal Constitucional que diu que estudia el nou Estatut, quan sembla que en realitat, estudia liquidar-nos amb o sense anestèsia. Europa és l’Europa dels estats i es dedica a defensar els seus interessos.
Només nosaltres, amb una força d’ampli espectre, podrem arribar a la Catalunya que volem. “Si no fem política, ens la faran els altres”.
Arenys ha donat un exemple.

Imatge del públic assistent

Imatge del públic assistent

La jornada es va cloure amb un torn de preguntes per part del públic que omplia el local dels Lluïsos, adreçades en general, a aclarir conceptes esmentats.

Rosa Roger és associada a Reagrupament a Horta-Guinardó

Antoni Selva és associat a Reagrupament a Horta-Guinardó

Per acabar, aquí teniu els enllaços als VÍDEOS de l’acte de presentació de Reagrupament Horta-Guinardó, i que va ser emès en directe per ReagrupamentTV, i la reproducció del material de difusió que es va emprar.

Per ordre d’intervenció:

b222_actes_horta_30-10-09

Full promocional de l'acte de presentació de Reagrupament a Horta-Guinardó

Els que van fer possible aquest acte us animem a fer com nosaltres, que vam sentir la crida del deure i vam seguir la veu del poeta reagrupant-nos:

(…) Posem-nos dempeus altra vegada i que se senti

la veu de tots solemnement i clara.

Cridem qui som i que tothom ho escolti.

I en acabat, que cadascú es vesteixi

com bonament li plagui, i via fora!,

que tot està per fer i tot és possible.

Extracte d’”Ara mateix” de Miquel Martí i Pol