Picasso: “Catalan is a beautiful language. Learn it.”

…Jacqueline, …. she not only learnt Spanish, she also learnt to play the guitar and sing some of Picasso’s favourite songs, including the Catalan anthem Els Segadors. She also did her best to entertain elderly Catalan friends from Picasso’s Els Quatre Gats days, to whom he was passionately loyal. Every year, Manuel Pallares, the artist’s oldest friend, came to stay nearby for weeks at a time. Picasso insisted on speaking Catalan to him and his son; he also insisted that Jac­queline join in the conversation — a task she resented. When she complained that she had other stuff to do, Picasso said: “Catalan is a beautiful language. Learn it.” *

Fragment de l’article Picasso up close and personal. John Richardson.

Font: THE SUNDAY TIMES,  23/05/2010


*Jaqueline…. no només va aprendre a parlar espanyol; també va aprendre a tocar la guitarra i a cantar algunes de les cançons preferides de Picasso, entre elles l’himne català, Els Segadors. També va fer tot el possible per entretenir els vells i grans amics de Picasso, de l’època de Els Quatre Gats, als que era lleial amb passió. Cada any, Manuel Pallares, l’amic més antic de l’artista, s’estava prop de Picasso durant setmanes. Picasso insistia a parlar català amb ell i amb el seu fill. També va insistir per tal que Jaqueline s’unís a la conversa; una tasca que la molestava. Quan es va queixar de què tenia coses més importants que fer, Picasso li va dir: “El català és un idioma bonic. Aprent-lo. “