Els Barris

El nostre és un districte molt extens i poblat, a més de tenir una geografia física força exigent. De fet, el districte no és res més que una divisió administrativa. La vida en el territori s’explica molt millor en funció del propi barri que no respecte el conjunt.

Per això en aquest apartat donem espai a les qüestions referides a cadascun d’ells.