II Assemblea Nacional de RCATUs convoquem a la II Assemblea Nacional de Reagrupament que tindrà lloc diumenge, dia 21 de març de 2010, a la ciutat de Barcelona, a l’auditori del Palau de Congressos de Catalunya, Av. Diagonal 661-671, de 9 a 14 hores.

L’inici de la sessió plenària serà a les 9 hores i els associats es podran acreditar per accedir-hi a partir de les 8 hores.
L’assemblea es desenvoluparà d’acord amb la normativa aprovada en l’anterior assemblea consultable en la nostra web i amb el Reglament funcionament de la 2a Assemblea, amb el següent

Ordre del Dia
Audiovisual de benvinguda
Salutacions i intervencions dels convidats
1. Obertura i lectura de l’acta de la sessió anterior. Aprovació o modificació.
2. Ratificació, si s’escau, dels nous membres de la Junta Directiva nomenats d’acord amb l’ordre de resultats de les votacions de l’elecció dels membres de la Junta Directiva en la Primera Assemblea
3. Informe del President
4. Informe econòmic
5. Presentació del document “Organitzant el nostre futur lliure”.
6. Presentació de la Constitució de Catalunya
7. Últimes paraules de convidats i audiovisuals
8. Cloenda de l’assemblea per la Presidència

Tot associat que vulgui assistir amb veu i vot pot formalitzar la inscripció per via telemàtica abans del dia 17 de març de 2010, o bé el mateix dia de celebració de l’Assemblea. Per poder votar a l’Assemblea Nacional heu d’haver formalitzat la vostra associació com a socis d’RCAT abans del 5 de març i estar al corrent de pagament. Si us heu inscrit més tard podreu assistir però sense dret a vot

L’assistència a l’Assemblea Nacional és personal.

El preu d’inscripció és de 10 €. Podeu fer l’ingrés al compte de REAGRUPAMENT (“la Caixa” 2100-3031-83-2200604441) abans del dia 17 de març de 2010, tot indicant el nom i cognoms i les paraules SEGONA ASSEMBLEA, o bé fer-ho efectiu el mateix dia de l’Assemblea. Per tal d’evitar incidències amb les acreditacions us recomanem portar el justificant de pagament. Recordeu de fer constar el vostre nom complet si feu una transferència.

Els Comentaris estan tancats