els barris

En l’actualitat el districte està dividit en tres barris:

Les Corts
El barri de Les Corts és la zona central i la més antiga, amb un paisatge urbà heterogeni: edificacions vuitcentistes i noucentistes junt amb altres de nova construcció.
Les places de Can Rosés, la Concòrdia i Comas situades al llarg dels eixos vertebradors transversals formen el cor de l’antic nucli del barri.
Als terrenys de l’antic mas de Can Batllori es van trobar restes neolítiques i ibèriques, així com una vil·la i una necròpoli romana.

Pl. de la Concòrdia
la Maternitat Maternitat i Sant Ramon
Al centre del barri de la Maternitat i Sant Ramon hi trobem tres grans equipaments: les instal·lacions del Futbol Club Barcelona, el cementiri històric de Les Corts i el complex de la Maternitat, de l’arquitecte Camil Oliveras i Gensana, i al extrem occidental hi ha el Campus Universitari Sud i el Club de Polo.
El nom de Sant Ramon prové de la parròquia de Sant Ramon, d’estil neoromànic, de l’arquitecte Enric Sagnier i Villavecchia, l’any 1935.
Les zones residencials són les de Sant Ramon i l’entorn de Torre Melina.
Pedralbes
El nom del barri de Pedralbes prové del monestir de Pedralbes, que deriva del topònim Petras Albas, documentat l’any 986. Nasqué com a projecte de ciutat jardí per a l’alta burgesia promogut per la família Güell.
L’any 1958 s’hi va començar a construir la Zona Universitària que s’amplià i acabà l’any 1996 amb el Campus Nord.
Hi trobem el parc Cervantes, la caserna del Bruc el palau de Pedralbes, la finca Güell, de Gaudi, i és també la seu d’empreses, entitats financeres i edificis residencials de luxe.

Palau de Pedralbes