serveis

La xarxa d’equipaments municipals està formada per
- Centre Cívic de Can Deu
- Centre Cívic Joan Oliver
- Centre Cultural Les Corts
- Centre Cultural Riera Blanca

Pel que fa a l’oferta educativa, trobem
- 3 llards d’infants
- 7 centres d’educació infantil i primària
- 4 instituts d’educació secundària
- 3 centres d’ensenyament concertat
- 2 centres d’ensenyament privat
- 6 centres d’educació especial
- 1 centre de formació d’adults
- 2 universitats

També trobem 2 biblioteques públiques.

Faculta d'Enginyeria Industrial