eleccions comissió executiva (11/01/2010)

D’acord amb l’assumpte tractat a l’Assemblea del proppassat dia 11 de novembre, la Junta Gestora del districte de Les Corts convoca a tots els seus associats a:

l’ASSEMBLEA ELECTORAL PER ELEGIR LA COMISSIÓ EXECUTIVA

que es farà el dia 11 de gener de 2010, a les 20.30 hores, al centre Cívic de Can Deu, a la Plaça de la Concòrdia.

Presentació de candidatures

 • El període de presentació de candidatures és de 10 dies:  s’inicia el dia 17 i finalitza el 26 de novembre.
 • Cada candidatura haurà de constar de:
  • Un currículum individual del candidat/a, de 10 línies com a màxim.
  • Una fotografia del candidat/a
  • El nom del districte de Les Corts
  • El nom de la candidatura a la qual s’agrupa, si així ho desitja.

( Es recorda que les candidatures es poden agrupar per acord dels candidats, però que la votació, en qualsevol cas, serà individualitzada, candidat/a per candidat/a )

 • Les candidatures s’enviaran a la següent adreça electrònica:

eleccions-comarcals@reagrupament.cat

Període de reclamacions

 • El període és de  10 dies a partir del termini de presentació de les candidatures: s’inicia el dia 27 de novembre i acaba el 7 de desembre.
 • Les reclamacions, si és el cas, seran resoltes l’12 de desembre, com a màxim.

Procés de difusió de les candidatures

Una vegada resoltes les reclamacions i proclamades les candidatures per la Junta Directiva de Reagrupament, comença un període per a la difusió de les candidatures.

 • El període dura 10 dies, del 8 al 17 de desembre, o bé, com a molt, fins el 22 de desembre si hi haguessin reclamacions no resoltes fins el 12 de desembre.
 • L’àrea d’Organització de la Junta Directiva de Reagrupament és la responsable d’enviar els currículums i les possibles  agrupacions de candidat/es a tots els associats/es de Les Corts.
 • Cada candidat/a  o agrupació de candidats/es pot fer la difusió del seu programa organitzant debats o presentacions presencials, però, en cap cas es podran fer servir mitjans comuns de l’associació.
 • A petició dels candidats/es la Junta Gestora provisional de Les Corts pot convocar a tots els associats a una assemblea per la  presentació de les candidatures.

Nombre de persones de la Comissió Executiva del Districte

L’assemblea del districte de Les Corts reunida el proppassat dia 11 de novembre va aprovar a mà alçada, per 18 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció la constitució d’una Comissió Executiva composta per 7 membres.

Els arguments bàsics que sustenten la decisió són:

 • Una Comissió amb 7 membres és suficient  per realitzar totes les funcions imprescindibles, i les necessàries en un futur creixement.
 • Una Comissió de pocs membres permet ser més àgil i eficaç sobretot en l’execució a curt termini.
 • La Comissió, estructurada amb els criteris de la organització matriu, enfocarà les diverses funcions als objectius seleccionats com  prioritaris.
 • La Comissió, a través de la seva estructura organitzativa, estarà orientada a la màxima participació a través de la creació de grups de treball per atacar els objectius “diana”, i a la transparència informativa a tots els nivells.
 • Creiem que una Comissió de 7 membres és adequada en dimensió considerant el nombre d’associats del districte.

ORDRE DEL DIA DE L’ASSEMBLEA ELECTORAL

 1. Obertura de l’Assemblea
 2. Constitució de la Mesa
 3. Elecció dels membres de la Comissió Executiva
 4. Proclamació de la Comissió Executiva

Andreu Grapí Vilumara

Coordinador provisional del districte

Barcelona, 16 de novembre de 2009

L’Assemblea Electoral del passat 11 de gener de 2010 va elegir els membres de la Comissió Executiva pel període 2010-2013, que queda formada per
coordinadorAndreu Grapí
secretari i tresorerEduard Guiu
participació i argumentació políticaAlbert Gastó
relacions externesEnric Solé
actes públicsBorja Cabezas
comunicació i imatgeJosep de Cabanyes