La regeneració de la política

Per assegurar la transparència, ètica, austeritat i bona gestió per part dels representants públics cal:

Llistes obertes, per tal que els ciutadans coneguin a qui voten, i li puguin demanar comptes si no fan correctament la seva feina.

Limitació de mandats. Els polítics són professionals que temporalment es dediquen a la política, i no persones que es dediquen professionalment només a la política.

Establiment dels sous en funció del que l’individu ha sigut capaç d’obtenir en la vida civil, per exemple, en funció dels rendiments del treball declarats en els darrers anys. Així ningú es pot enriquir ni perdre diners en dedicar-se a la política.

Publicitat dels sous dels representants públics i limitació de les dietes

Prohibició d’acumulació de càrrecs, amb un règim estricte d’incompatibilitats

Transparència en la despesa pública