Quarta Assemblea Nacional de Reagrupament. El 19-06-11 a Vic.


L’Assemblea Nacional se celebrarà diumenge
19 de juny del 2011, a la ciutat de Vic, al Cinema Vigatà (C/Jacint Verdaguer, 22) de 9 a 15 hores
.
Veieu el mapa d’ubicació

. L’inici de la sessió plenària serà a les 10 hores.

Poden assistir a l’Assemblea Nacional, amb plenitud de drets, els associats fins a la data de convocatòria de la 4a Assemblea i que estiguin al corrent de pagament omplint la butlleta d’inscripció
 abans del dia 15 de juny del 2011. El preu d’inscripció és de 10€ que s’abonaran el dia de l’Assemblea.

Les acreditacions per participar a l’Assemblea Nacional es poden formalitzar a partir de les 9 hores i fins a les 11.30 h, al mateix lloc de la celebració de l’Assemblea.

La comissió organitzadora posa a disposició de tots els associats l’adreça voluntaris@reagrupament.cat
 per a prestar serveis de col·laboració dels associats en el procés assembleari


Ponència Política

Els associats, les assemblees comarcals i les comissions sectorials poden presentar esmenes a la ponència política
. Les esmenes són de quatre tipus: addició, supressió, modificació i a la totalitat. Les esmenes al document s’han de presentar fins el 27 de maig de 2011,
 seguint el model de full d’esmena de l’apartat Documents i han de ser lliurades a la comissió organitzadora a l’adreça 
ponenciapolitica@reagrupament.cat
.


Proposta de millora del Reglament d’Organització i funcionament

Els associats, les assemblees comarcals i les comissions sectorials poden presentar esmenes a la proposta de millora  del reglament d’organització

. Les esmenes al document s’han de presentar fins el 7 de juny de 2011,
 i han de ser lliurades a la comissió organitzadora a l’adreça 
ponenciaorganitzacio@reagrupament.cat
.

S’enviarà una única esmena de millora per correu electrònic, indicant si és d’addició, supressió o modificació. Cal indicar clarament la pàgina i l’apartat afectat i, si s’escau, el text alternatiu. Cal indicar també nom, cognoms, correu electrònic i telèfon de la persona que presenta l’esmena de millora. Cas que l’esmena de millora sigui d’una assemblea comarcal o de districte, indiqueu les dades de la persona que representa l’esmena de millora.

A partir del 7 de juny, el comitè de millora del reglament d’organització negociarà amb cadascun dels esmenants, la incorporació, transacció retirada o refús de les esmenes presentades.

A partir del dia 15 de juny els associats tindran a la seva disposició els documents i les esmenes que quedin vives per a debatre a l’assemblea i que els seran facilitats també el dia de la seva celebració.

, ,

Els Comentaris estan tancats