Comunicat de la Comissió Organitzadora de la 1a assemblea de Reagrupament Independentista.


La comissió organitzadora de la 1a assemblea de Reagrupament Independentista comunica a tots els associats que, per tal de garantir un correcte desenvolupament de les sessions de l’assemblea i per raons de seguretat jurídica en la elaboració del cens electoral, seran admesos a l’assemblea, amb plenitud de drets, les persones que s’inscriguin com a socis de Reagrupament fins al dia 30 de setembre de 2009.

Les persones que s’inscriguin com a socis amb posterioritat a aquesta data, i fins el dia 3 d’octubre, podran assistir a l’assemblea en qualitat de convidats.

Els Comentaris estan tancats