Finançament acte Can Felipa.


    

     Costos lloguer sala: 64,10 €

     Costos publicitat ( cartells, flyers i pancarta ): 373 €

 

Total costos: 437,10 €

 

     Ingressos donatius: 399,42 €

     Ingressos nets venda material: 48,45 €

 

Total ingressos: 447,87 €

 

 

                                              Superàvit: 10,77 €

 

 

Els Comentaris estan tancats