Finançament acte Hotel Silken Diagonal.


     Costos lloguer sala: 329 €

     Costos publicitat ( cartells i flyers ): 215 €

 

Total costos: 544 €

 

     Ingressos donatius: 254 €

     Ingressos nets venda material: 10 €

     Superàvit sopar: 66 €

 

Total ingressos: 330 €

 

 

                                              Dèficit: 214 €

 

S’ha cobert el dèficit amb les aportacions de diversos associats a Reagrupament – Sant Martí.

Els Comentaris estan tancats