Saura financia Iniciativa … des del govern


És relativament conegut que les fundacions dels partits polítics sovint es dediquen a organitzar petites activitats amb l’objectiu principal de servir com a justificació per a rebre subvencions públiques. Posteriorment aquestes subvencions es deriven als partits. Serveixen per a finançar les grans activitats d’aquests. Els partits no generen prou recursos per a finançar-se, per això recorren a sistemes com aquest. Quan es desvetlla algun cas poc digerible socialment com el de la fundació de CDC rebent recursos del Palau de la Música o la del PSOE de Caixa Catalunya (presidida per N. Serra) llavors la partitocràcia simula propòsit d’esmena. La llei de finançament de partits sempre surt a la llum. Dies després una fumarada i tot oblidat.
Tal i com informa l’associació Reagrupament en base a una informació del Diari de Girona s’ha sabut que el conseller J. Saura va repartir les subvencions a les fundacions dels partits de forma peculiar. Més de la meitat dels recursos destinats, un 54 %, els va regalar a fundacions de la seva formació (Iniciativa per Catalunya Verda- Esquerra Unida i Alternativa). Suposem que el criteri utilitzat era el de la llargària del nom. Com més llarg té el nom un partit més subvencions. No serà en base a la representativitat doncs ICV representa menys del 5 % del cens. I això no és tot, el mateix diari gironí explica que Convergència ha rebut 7.000 € per “revisar la memòria” o UDC una quantitat similar per “llacunes de la memòria històrica”.
Regeneració democràtica significa que els partits tendeixin a l’auto finançament, les seves fundacions no rebin cap subvenció pública i s’acabi amb aquest sistema corcat de dalt a baix. És bastant preocupant que la meitat de la població no voti a cap d’aquests partits però en canvi hagi de finançar les seves activitats.

Enviat per Jordi Vàzquez associat a Reagrupament – Sant Martí.

Els Comentaris estan tancats