e-programa

L’e-programa és el resum visual en format e-book (llibre electrònic) del programa electoral de Reagrupament, Organitzant el nostre futur lliure , que van elaborar més de 600 associats i fou aprovat a la segona assemblea que va tenir lloc el  21 març passat. Aquest document programàtic representa un nou concepte fins ara mai no vist dins de la política catalana. En lloc d’escriure promeses irrealitzables atès l’actual i limitat marc estatutari, hem escrit el que podrem fer quan Catalunya esdevingui un Estat.

L’e-programa no és un simple resum d’un programa electoral d’un partit, és la plasmació en dotze capítols del potencial que els catalans podem aconseguir amb un Estat català. Cada capítol de dues pàgines té referències visuals simbòliques, que amb un cop d’ull, ajuden a entendre el que els catalans ens estem perdent mentre seguim dins d’Espanya. L’e-programa neix amb la voluntat de ser una eina impactant i alhora convincent per als qui encara no tenen clar a qui han de votar i fer pensar als que es consideren independentistes però no pensen votar a Reagrupament.

Reagrupament Independentista fa una crida a tothom a fer-lo córrer. Aquest document hauria d’arribar a totes les llars catalanes. Per això, s’ha habilitat el domini on tothom pot llegir-lo amb el seu navegador, com també descarregar-lo a l’ordinador i imprimir-lo.

Enllaç on podeu visualitzar i descarregar l’e-programa: www.futurlliure.cat