Sant Martí en xifres

EVOLUCIÓ COMPORTAMENT ELECTORAL AL DISTRICTE 

 

 
1. Eleccions a Sant Martí 
2. Evolució comportament electoral al districte. Percentatges. 1991-2008
           

% sobre votants

 

 
       

Participació  

Abstenció  

PSC  

CIU  

PP  

ICV  

ERC  

Altres  

Blancs  

Nuls  

Partit   
més votat  

                             
LOCALS                        
26 maig 1991  

55,2  

44,8  

55,1  

23,4  

8,1  

6,7  

2,3  

3,4  

0,7  

0,3  

PSC  

28 maig 1995  

65,9  

34,1  

45,9  

23,4  

15,2  

8,5  

5,2  

0,8  

0,8  

0,2  

PSC  

13 juny 1999  

53,1  

46,9  

54,1  

15,8  

13,1  

6,0  

5,5  

3,7  

1,5  

0,4  

PSC  

25 maig 2003  

61,2  

38,8  

40,9  

15,4  

14,8  

12,4  

12,2  

2,4  

1,5  

0,3  

PSC  

27 maig 2007  

49,3  

50,7  

35,3  

19,2  

14,7  

9,8  

9,5  

7,0  

4,0  

0,5  

PSC  

                             
AUTONÒMIQUES                        
15 març 1992  

52,8  

47,2  

31,4  

39,0  

7,4  

8,0  

7,3  

5,3  

1,3  

0,3  

CIU  

19 novembre 1995  

64,1  

35,9  

25,8  

35,0  

15,9  

11,9  

9,3  

1,0  

0,9  

0,2  

CIU  

17 octubre 1999  

61,6  

38,4  

45,0  

28,9  

11,4  

3,3  

7,5  

2,9  

0,9  

0,2  

PSC  

16 novembre 2003  

65,4  

34,6  

36,5  

22,8  

13,8  

8,9  

15,5  

1,4  

0,9  

0,2  

PSC  

1 novembre 2006  

58,6  

41,4  

29,0  

23,6  

12,5  

12,7  

12,8  

6,9  

2,1  

0,4  

PSC  

                             
GENERALS                        
6 juny 1993  

76,2  

23,8  

35,5  

27,1  

18,7  

9,6  

4,6  

3,5  

0,7  

0,4  

PSC  

3 març 1996  

76,9  

23,1  

40,4  

24,3  

20,5  

9,1  

4,1  

0,6  

0,7  

0,3  

PSC  

12 març 2000  

65,0  

35,0  

37,5  

22,0  

24,6  

4,3  

5,3  

4,3  

1,6  

0,4  

PSC  

14 març 2004  

77,8  

22,2  

43,6  

15,2  

16,6  

7,2  

14,6  

1,6  

0,9  

0,3  

PSC  

9 març 2008  

72,3  

27,7  

48,6  

15,6  

17,1  

6,7  

6,8  

3,2  

1,6  

0,5  

PSC  

                             
EUROPEES                        
12 juny 1994  

52,4  

47,6  

28,4  

25,3  

21,8  

13,9  

5,0  

4,0  

1,1  

0,4  

PSC  

13 juny 1999  

52,7  

47,3  

42,0  

20,6  

18,4  

6,2  

4,6  

6,2  

1,5  

0,5  

PSC  

13 juny 2004  

42,8  

57,2  

46,6  

11,7  

19,6  

9,2  

10,4  

2,0  

0,4  

0,5  

PSC  

  
Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Governació. Generalitat de Catalunya.
Ministerio del Interior.
 

 

 

ELS BARRIS

sanmartigran_078

 

POBLACIÓ DE SANT MARTÍ

 
 
1. Població de Sant Martí
 
19. Evolució d’indicadors de la població del districte. 1991-2008
Indicadors   1991   1996   2001   2005   2006   2007   2008  
                     
TOTAL POBLACIÓ    214.252   205.359   207.980   222.931   225.992   224.452   228.480  
                     
INDICADORS DE TOTA LA POBLACIÓ                 
% població infantil (0-14 anys)   15,7   12,8   12,2   12,3   12,4   12,6   12,7  
% població jove (15-24 anys)   15,7   14,5   11,7   10,0   9,7   9,4   9,3  
% població adulta jove (25-39 anys)   21,8   22,7   24,2   25,8   25,8   25,4   25,6  
% població adulta gran (40-64 anys)   31,6   31,3   31,8   32,4   32,6   33,2   33,3  
% gent gran (65 anys i més)   15,4   18,6   20,2   19,5   19,4   19,4   19,2  
% població que viu sola   5,1   6,7   8,6   10,0   10,2   10,6   10,6  
% població nascuda a Catalunya   64,0   65,5   65,1   60,1   59,3   59,9   58,8  
% població nascuda a la resta d’Espanya   34,0   31,8   28,5   25,0   24,3   23,9   23,0  
% població nascuda a l’estranger   2,0   2,7   6,4   14,9   16,4   16,2   18,2  
% població nacionalitat estrangera   0,7   1,2   4,7   12,6   13,7   13,8   15,6  
Índex d’envelliment   98,1   145,4   166,0   157,8   156,1   153,7   150,9  
Edat mitjana de la població (anys)   40   42   43   43   43   43   43  
 
Índex d’envelliment = (població de 65 anys i més / població de 0-14 anys) * 100
 
Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Padró Municipal d’Habitants 1991 i 1996.
Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d’Estadística de Catalunya.
Del 2005 en endavant lectura del Padró Municipal d’Habitants a 30 de juny de cada any.