Primers acords de la Junta Directiva de Reagrupament i nova incorporació


Reus, 10-10-2009) Primers acords de la Junta Directiva de Reagrupament
=========================================================
Aquest dissabte es va reunir la Junta Directiva de Reagrupament en una sala del “Círcol” de Reus i va adoptar els primers acords des de la seva elecció a l’Assemblea General del dia 3. Entre els principals acords cal destacar-ne els que assenyalem a continuació.

Distribució de funcions estatutària
———————————————
D’acord amb l’article 15 dels Estatuts de l’associació i l’article 13 del Reglament d’organització i funcionament de l’associació, la Junta Directiva, va aprovar nomenar vicepresidenta i responsable de l’àrea de relacions externes Rut Carandell i Rieradevall; tresorer i responsable de l’àrea econòmica Àngel Font Catalan; responsable de l’àrea organitzativa Emili Valdero i Mora; responsable de l’àrea d’objectius fundacionals Jaume Renyer Alimbau; i secretària Sandra Lomas Pena.

Suport total a les consultes per a l’autodeterminació
——————————————————————–
La Junta també va acordar reiterar el reconeixement i el suport total a la gran tasca que centenars de ciutadans i organitzacions estan duent a terme per tal de tirar endavant a diferents municipis consultes populars per a exercir el legítim dret a l’autodeterminació. Reagrupament els encoratja que no defalleixin en el seu esforç.

Constitució de grups de treball
————————————-
Els Estatuts de l’associació preveuen la creació i constitució de grups de treball, qüestió de gran importància especialment a la vista a l’elaboració del programa electoral per a les eleccions al Parlament de Catalunya. A més dels vocals mateixos de la Junta Directiva, es va acordar estendre a membres no directius -amb l’expertesa i la qualificació tècnica necessàries- la responsabilitat de coordinar el treball de temàtica especialitzada. Els grups de treball que es va acordar constituir són els següents:

- Economia (agricultura, indústria, treball, finançament…)
- Territori (urbanisme, medi ambient, planificació territorial…)
- Radicalitat democràtica, justícia, administració i Llei electoral
- Educació, recerca i universitats
- Internacional
- Salut Pública i polítiques socials (immigració, pensions, assistència…)
- Cultura, llengua i esports (joventut)
- Seguretat

Nova incorporació a la Junta directiva
———————————————
Així mateix, com a qüestió prèvia a la sessió, Teo Vidal i Sol, en haver estat proposat representant territorial a la Junta Directiva per sufragi directe per l’assemblea territorial de la Catalunya Nord en la qual figura inscrit, va expressar la seva dimissió com a membre de la Junta Directiva per elecció per sufragi directe entre els socis en l’assemblea del dia 3 d’octubre de 2009 per incompatibilitat sobrevinguda. En conseqüència, Teo Vidal i Sol s’incorpora a la Junta Directiva com a membre de representació territorial i Roger Granados i Wehrle s’incorpora com a membre de ple dret a la Junta Directiva al ésser el candidat immediatament següent en nombre de vots escollit per sufragi directe entre els socis en l’assemblea del dia 3 d’octubre de 2009.

La Junta queda constituïda per:

JOAN CARRETERO i GRAU – President
RUT CARANDELL i RIERADEVALL – Vicepresidenta i i responsable de l’àrea de relacions externes
EMILI VALDERO i MORA – Responsable de l’àrea organitzativa
JAUME RENYER ALIMBAU – Responsable de l’àrea d’objectius fundacionals
ÀNGEL FONT CATALAN – Tresorer i responsable de l’àrea econòmica
SANDRA LOMAS PENA Secretària
IMMA BELLAFONT i SANTIES
IMMA PRAT i SALVANS
LAIA CUBELLS ESTEVE
FRANCESC ABAD i ESTEVE
ALBERT PEREIRA i SOLÉ
CARLES BONAVENTURA i CABANES
NARCÍS RIBES i BESALÚ
ESTHER PONSA i BOU
XAVIER PALET FARRERO
JOSEP SORT i JANÉ
JOSEP ANTON NUS i TORM
ROGER GRANADOS i WEHRLE
TEO VIDAL i SOL – Representant de la Vegueria de Catalunya Nord

Per més informació visiteu el nostre web: www.reagrupament.cat

Els Comentaris estan tancats