Rcat Sarrià St Gervasi Vallvidrera

  • Tria de la Comissió executiva de Sarrià-St Gervasi-Vallvidrera 2010
  • Resum d’activitats de Reagrupament de Sarrià-St Gervasi-Vallvidrera l’any 2009.
  • Reportage de l’acte de presentació de Joan Carretero al districte de Sarrià-Sant Gervasi-Vallvidrera.