Arxiu categoria Articles d'Opinió - Estratègia

Atenció al referèndum!

Per aixograve; no hem de perdre el nord i avisar dels
perills al poble de bona
fe, dir-los que hi ha coses que fan bonic, perograve; que no tenen la
solidesa suficient per trencar lrsquo;ordre establert. Que la convocatograve;ria
del referegrave;ndum lrsquo;hem de poder fer amb llibertat, quan haguem proclamat
pregrave;viament la nostra independegrave;ncia des de la majoria parlamentagrave;ria. Quan
el poble vegi clar que les dues opcions soacute;n possibles, la de quedar-nos
i la de marxar. Quan el resultat del referegrave;ndum pugui ser vinculant a
tots nivells, perquegrave; sigui convocat des de la llibertat.

Que el moacute;n sagrave;piga que hi ha molta gent que vol la independegrave;ncia de
Catalunya, eacute;s bo. Perograve; aquesta necessitat no ens ha drsquo;amagar el
veritable camiacute; que ens ha de dur a la nostra plena sobirania. Les
consultes populars soacute;n una iniciativa lloable i drsquo;una puresa democragrave;tica
fora de dubtes, perograve; les hem de deixar en aquest punt, per tal de que
la ragrave;ncia legislacioacute; actual no les empastifi.

No hi ha Comentaris

Atenció al referèndum!

Per aixograve; no hem de perdre el nord i avisar dels
perills al poble de bona
fe, dir-los que hi ha coses que fan bonic, perograve; que no tenen la
solidesa suficient per trencar lrsquo;ordre establert. Que la convocatograve;ria
del referegrave;ndum lrsquo;hem de poder fer amb llibertat, quan haguem proclamat
pregrave;viament la nostra independegrave;ncia des de la majoria parlamentagrave;ria. Quan
el poble vegi clar que les dues opcions soacute;n possibles, la de quedar-nos
i la de marxar. Quan el resultat del referegrave;ndum pugui ser vinculant a
tots nivells, perquegrave; sigui convocat des de la llibertat.

Que el moacute;n sagrave;piga que hi ha molta gent que vol la independegrave;ncia de
Catalunya, eacute;s bo. Perograve; aquesta necessitat no ens ha drsquo;amagar el
veritable camiacute; que ens ha de dur a la nostra plena sobirania. Les
consultes populars soacute;n una iniciativa lloable i drsquo;una puresa democragrave;tica
fora de dubtes, perograve; les hem de deixar en aquest punt, per tal de que
la ragrave;ncia legislacioacute; actual no les empastifi.

No hi ha Comentaris

Trampes al Solitari?

La
independegrave;ncia no
es DEMANA….. es DECLARA!!!, amb una majoria de 68 (o meacute;s) diputats
que la VOTIN!!!!!! es aixiacute; de CLAR i FAgrave;CIL!!!

Les relacions entre
Espanya
i Catalunya soacute;n les d’una parella que, per falta d’enteniment mutu,
arriben a la conclusioacute; (tots dos o un d’ells) que no poden viure junts
(declaracioacute; unilateral de independegrave;ncia); com que tenen diferegrave;ncies
de criteri de com consumar la separacioacute;, busquen un bon jurista,
(Parlament
Europeu, etc) per que decideixi les obligacions, deures i drets de
cadascun.

Donades les
circumstagrave;ncies
(meacute;s de 300 anys de vida en comuacute;) l’ideal fora que la separacioacute; fos
amistosa, ja que tenim les famiacute;lies barrejades, fills comuns, propietats
dins la casa de l’altre, etc.

No hi ha Comentaris

Trampes al Solitari?

La
independegrave;ncia no
es DEMANA….. es DECLARA!!!, amb una majoria de 68 (o meacute;s) diputats
que la VOTIN!!!!!! es aixiacute; de CLAR i FAgrave;CIL!!!

Les relacions entre
Espanya
i Catalunya soacute;n les d’una parella que, per falta d’enteniment mutu,
arriben a la conclusioacute; (tots dos o un d’ells) que no poden viure junts
(declaracioacute; unilateral de independegrave;ncia); com que tenen diferegrave;ncies
de criteri de com consumar la separacioacute;, busquen un bon jurista,
(Parlament
Europeu, etc) per que decideixi les obligacions, deures i drets de
cadascun.

Donades les
circumstagrave;ncies
(meacute;s de 300 anys de vida en comuacute;) l’ideal fora que la separacioacute; fos
amistosa, ja que tenim les famiacute;lies barrejades, fills comuns, propietats
dins la casa de l’altre, etc.

No hi ha Comentaris

Sobre la independència

Per no avorrir-vos,
respondrem gradualment les preguntes
plantejades al llarg drsquo;aquest mesos de treball intens per organitzar la
consulta. La meacute;s general eacute;s: per quegrave; ens cal aconseguir la independegrave;ncia
de Catalunya? Perquegrave; permetragrave; que decidim sobre tot el que ens afecta
directament la nostra vida diagrave;ria, la dels nostres fills i la de les
persones grans.

Aixograve; vol dir identitat,
cultura, economia,
infraestructures, mercat laboral, sistema impositiu… No eacute;s demagograve;gia.
Cada any surten de Catalunya amb destinacioacute; a Madrid 21.000 milions
drsquo;euros que no retornen revertits en res. Aquest total correspon als
tres mil euros anuals drsquo;impostos que cada persona paga a Madrid en
concepte drsquo;impostos sense rebre cap servei a canvi.

No hi ha Comentaris

Sobre la independència

Per no avorrir-vos,
respondrem gradualment les preguntes
plantejades al llarg drsquo;aquest mesos de treball intens per organitzar la
consulta. La meacute;s general eacute;s: per quegrave; ens cal aconseguir la independegrave;ncia
de Catalunya? Perquegrave; permetragrave; que decidim sobre tot el que ens afecta
directament la nostra vida diagrave;ria, la dels nostres fills i la de les
persones grans.

Aixograve; vol dir identitat,
cultura, economia,
infraestructures, mercat laboral, sistema impositiu… No eacute;s demagograve;gia.
Cada any surten de Catalunya amb destinacioacute; a Madrid 21.000 milions
drsquo;euros que no retornen revertits en res. Aquest total correspon als
tres mil euros anuals drsquo;impostos que cada persona paga a Madrid en
concepte drsquo;impostos sense rebre cap servei a canvi.

No hi ha Comentaris

Reagrupament vol dir aplegament? (41): Encara no t’has reagrupat?

La canallada meacute;s
sorollosa eacute;s que ni lrsquo;Estat ni la Generalitat es
volen aprimar: Les mateixes festes, les mateixes despeses reials,
representatives, oficials, armamentiacute;stiques, organitzatives, etc. El
mateix nivell de fastuositat i magnificegrave;ncia. Tot continua igual
per a ZP i Joseacute; Montilla. El prou barrila no eacute;s per a ells. Ho
transfereixen
als ciutadans. Si Catalunya ja perdia prou fins ara, encara no
ha vist res del futur. Catalunya (desperta company!) som tu i jo. Som
tots els catalans.

Company
hi ha un final de tuacute;nel. No es tracta de soroll ni de merder.
Es tracta drsquo;aplegar-nos, de construir petits nuclis i drsquo;escampar
una solucioacute; evident: Fugim! Sortim drsquo;Espanya i drsquo;aquesta canallada!
Construiuml;m un nou camiacute;! Una nova via eacute;s possible. Nous poliacute;tics,
noves lleis, noves formes drsquo;Estat. Ho farem millor perquegrave; ara ho
farem sols. Basta de sumptuositats colonials. Prou de jerarquia i
burocragrave;cia
espanyola. Nosaltres sols viurem meacute;s beacute; i serem meacute;s justos. Company:
Encara no trsquo;has Reagrupat? Les eleccions sonen!

No hi ha Comentaris

Reagrupament vol dir aplegament? (41): Encara no t’has reagrupat?

La canallada meacute;s
sorollosa eacute;s que ni lrsquo;Estat ni la Generalitat es
volen aprimar: Les mateixes festes, les mateixes despeses reials,
representatives, oficials, armamentiacute;stiques, organitzatives, etc. El
mateix nivell de fastuositat i magnificegrave;ncia. Tot continua igual
per a ZP i Joseacute; Montilla. El prou barrila no eacute;s per a ells. Ho
transfereixen
als ciutadans. Si Catalunya ja perdia prou fins ara, encara no
ha vist res del futur. Catalunya (desperta company!) som tu i jo. Som
tots els catalans.

Company
hi ha un final de tuacute;nel. No es tracta de soroll ni de merder.
Es tracta drsquo;aplegar-nos, de construir petits nuclis i drsquo;escampar
una solucioacute; evident: Fugim! Sortim drsquo;Espanya i drsquo;aquesta canallada!
Construiuml;m un nou camiacute;! Una nova via eacute;s possible. Nous poliacute;tics,
noves lleis, noves formes drsquo;Estat. Ho farem millor perquegrave; ara ho
farem sols. Basta de sumptuositats colonials. Prou de jerarquia i
burocragrave;cia
espanyola. Nosaltres sols viurem meacute;s beacute; i serem meacute;s justos. Company:
Encara no trsquo;has Reagrupat? Les eleccions sonen!

No hi ha Comentaris

Primer la Constitució, després el Referèndum

La via de Reagrupament de començar proposant una
Constitució per a Catalunya em sembla molt més encertada. Per poder
convèncer els catalans de votar a favor de la independència cal tenir
una proposta clara de com volem que sigui el nou estat, cal presentar la proposta al
Parlament, i cal convèncer els altres partits que critiquin la nostra
proposta i que en presentin una de seva, amb les seves pròpies idees. La
gent ja sap com és ser una Comunitat Autònoma espanyola, ara el que cal
és explicar com seria un estat català, i per què seria millor que el
que tenim ara. Cal que els partits majoritaris al Parlament
diguin com volen construir aquest nou estat, i quins avantatges ens donarà
respecte a ser espanyols. Fins que no es faci aquest procés, només les
persones que ja tenim un fort sentiment de ser catalans i que ja hem perdut la por votarem a favor de la independència. Les altres persones
necessiten motius clars per voler un estat català, i necessiten veure
una majoria al Parlament favorable a la independència per perdre la por i
adquirir confiança de que la plenitud del poble català només es podrà
atènyer amb l’estat propi.

No hi ha Comentaris

Reagrupament vol dir aplegament? (40): Aire electoral

José
Montilla
necessitava tranquil·litzar la militància agitada amb el “tema”
de la Sentència. Calia recuperar una certa “unitat” abans de les
eleccions. Calia també sargir l’esparrec del grup al Congrés i aturar
la sangonera d’opinions, crítiques i comentaris heterogenis i
dissonants.
Així doncs, el Senat ha estat un “deute” que el PSOE i el PSC s’han
pagat. José Montilla sotmetent-se amb humilitat a una semblant cerimònia
honorífica de vassallatge i un PSOE exercint de gentil i magnànim
senyor. Un acte “cobrat” per les dues parts.

Amb
aquest
acte, José Montilla ha pontificat el relat de les relacions amb Espanya
fins després de les eleccions: L’estatut continua essent el pal de
paller. Al voltant giren l’Estat Federal (per a parlar-ne més endavant);
l’obra de govern (fets, no paraules); un nou tripartit (davant la
crisi, l’esquerra solidària) i el tancament de la via independentista
(no hi ha sentència, ergo tampoc hi ha rebuig “explícit” a l’Espanya
plural). L’acte del Senat doncs, no ha estat gratuït. José Montilla
aconseguia unir al PSC, orientar les eleccions i disciplinar la tropa
per a la confrontació.

No hi ha Comentaris