Arxiu categoria Comitè Executiu

Nou Comitè Executiu

S'escull el nou cimitè executiu de Reagrupament a Gràcia.

No hi ha Comentaris

Resultats de les eleccions al Comitè Executiu

Fem públics els resultats de les eleccions al Comitè Executiu de Barcelona Ciutat Vella, cel.lebrades ahir divendres dia 5 de Febrer a les 8:40 del vespre.

ESCRUTINI

CENS 33
Votants 17  (51,5%)
Paperetes vàlides 16
Vots en blanc 1
Vots nuls 0
CANDIDAT VOTS
Aixalà Farràs, Pep 5
Arranz Romeu, Josep 13
Auladell Freixenet, Joaquim 6
Badia Cardús, Antoni 14
Caireta Sampere, Eugeni 14
Capmany Miró, Xavier 16
Dalmau Pujol, Marta 13
Fajarnes Casanovas, Xavier 12
Gilart Marsol, Josep 5
Marsicano Raggio, Ricardo 16
Rodríguez Álvarez, Joaquín 14

Es dóna per acabat l’escrutini a les 20 hores i 50 minuts, i per part de la Mesa s’anuncien els resultats.

La comissió Executiva escollida, ha escollit d’entre el seus membres els següents càrrecs:

Coordinador/a comarcal: Xavier Capmany i Miró
amb 6 vots a favor, 0 vots en contra, 1 vots en blanc i 2 absents.
Secretari/a: Antoni Badia i Cardús

amb 7 vots a favor, 0 vots en contra, 0 vots en blanc i 2 absents.
Tresorer/a: Ricardo Marsicano Raggio

amb 7 vots a favor, 0 vots en contra, 0 vots en blanc i 2 absents.
Vocals:
Eugeni Caireta, Xavier Fajarnés, Joaquín Rodríguez, Josep Arranz, Marta Dalmau i Joaquim Auladell.

Essent les 21 hores i 14 minuts, s’aixeca la sessió i s’estén la present acta, que signen els membres de la Mesa.

La nova gestora electa es reunirà aquest proper divendres per tal d’emprendre els primers acords i objectius, dels qual en rebreu tota la informació.

Enhorabona a tothom!

No hi ha Comentaris

Resultats de les eleccions al Comitè Executiu

L’Assemblea, a la qual han assistit 62 associats dels 152 censats a Gràcia (40.1%) s’ha constiuït a les 8 del vespre i tot seguit s’han presentat breument 16 dels 21 candidats que es postulaven als 11 llocs vacants a les eleccions del Comitè Executiu. Tot seguit s’ha procedit a la votació l’escrutini de la qual [...]

No hi ha Comentaris