Respostes de les llistes candidates


Una constatació: els partits i llurs llistes candidates a les eleccions regionals franceses (i aquí) no estan entusiastes per a comprometre’s públicament i per escrit respecte a la catalanitat!
De moment només una resposta per escrit… això si hem de reconèixer que és de qualitat (com a mínim per contestar detalladament a cada i totes les preguntes):

La llista Europe Ecologie amb, sobretot Pere Manzanarès com a màxim representant de la catalanitat (en posició dos a Catalunya Nord) i ERC present a la mateixa llista, ens ha respost:
Europa Ecologia pren el compromis si participa a l’executiu regional i a pressionar-lo si no hi participa a prendre les mesures següents:

1 L’acceptació per la regió un logo departamental per Catalunya Nord (66), com s’ha fet a altres regions i departaments, incloent una bandera catalana i les lletres CAT?
1. Restablir imediatament les banderes catalanes i occitanes a fora i a l’interior de la seu del Consell Regional (varen ser tretes pel president sortint G. Frêche), posar els colors de les dues banderes en la comunicacio institucional (impresos, circulars, butlletins de comunicacio i web).

2 Aprovar i aplicar una carta detallada i concreta a favor de la llengua catalana (incloent la seu protecció, promoció i us public, sobretot en llocs públics o depenent de les administracions respectives) semblant a la iniciativa presa 3 anys enrere pel Consell General nord-català (dep. 66)?
2. Aplicacio del compromis^per accelerar el reconeixement del català mitjançant ajuts incrementats en els dominis de competència de la Regio tal com ho explicita el programa especific pel català publicat i que es pot visualitzar i telecarregar al siti www.languedocroussillon-ecologie.fr

3 Ajudar el Consell General nord-català a concretar aquesta carta seua votada al desembre 2007?
3.Concertacio amb totes les institucions competents al territori per mutualitzar ajuts i un plà d’accio global a favor de la llengua i la cultura catalana (municipis, consell general, generalitat) i també amb l’estat francès a qui es proposarà de contractualitzar un Plà Estat-Regio com ho va fer en el passat la regio Aquitània per mor de disposar de pressupostos afectats molt més importants.

4 Concretar un tramit a prop de l’IGN (institut géographique national, francès) i seguireu les seues recomanacions ja existents, tornant -als mapes i sobre el terreny- a una grafia respectuosa de les denominacions de pobles, llocs, parts del territori… en la llengua catalana; promocionant i aplicant com a mínim amb una retolació bilingüe (com a altres regions i departaments de l’estat francès)?
4. La retolacio bilingue serà demanada en tots els sitis i anuncis de la Regio i per descomptat en la topografia i toponimia aixi com en els anuncis a les estacions en el marc de la xarxa dels TER (transport regional depenent de la Regio).

5 Acceptar i promoure les regions transfrontereres existint (euroregió) o en projecte (Espai Català Transfronterrer) per que es concretin i siguin eines eficaç al servei dels ciutadans i de les seues iniciatives transfronterreres?
5. L’euroregio i l’accio transfronterera tindràn un nou impuls per generar infraestructures compartides i llocs de treball on la llengua catalana serà present. La Casa del Llenguadoc i Rossello a Barcelona (tancada per l’àntic president) serà reoberta i les seves missions ampliades per estimular les relacions entre Catalunya, Catalunya Nord i Occitània en tots els àmbits.
Es demanarà als organismes de formacio publics, privats i associatius amb l’ajut financer de la Regio d’engegar un Plà de formacio al “català util” de cara als professionals del turisme i dels serveis per mor de respondre al flux comercial, estudiantil, laboral i turistic generat per l’increment de les accions transfronteres al si de l’Euroregio.

6 Acceptar i concretar, com ho han fet a Alsàcia, unes franquícies econòmiques i taxes públiques adaptades a la realitat transfronterera que fa patir tan comerços nord-catalans?
6. En el domini privat del comerç la Regio no té competència directe pero si que pot engegar mitjançant acords amb entitats associatives la promocio de l’us del català.

7 Donar clar, contundent i concret suport, fins i tot financer, a poder tornar rebre les 5 cadenes televisives sud-catalanes en català que rebem en analògic però que poden desaparèixer del dia al l’endemà passant en TDT-TNT, llavors que aquesta noves freqüències permeten no tan sols millor qualitat i més recepcions?
7. Europe Ecologie ja ha pres posicio publica respecte a la comunicacio audiovisual. Suport a les ràdios associatives en català i occità, pressio al canal public de ràdio i televisio francès per ampliar de manera substancial les emissions en llengua catalana. En el cas de les cadenes catalanes es prendrà contacte amb el CSA, el govern francès i els governs català i espanyol per resoldre definitivament la recepcio a Catalunya Nord. En cas de no arribar a cap acord, la Regio es farà càrrec a través d’un operador privat de la difusio dels canals catalans a Catalunya Nord. La Regio ajudarà la creacio d’una webtv occitana amb emissions en català i d’un canal TV occità en partenariat amb les altres regions occitanes (MigdiaPirineu, Aquitània i PACA intentant incloure la Vall d’Aran).

8 Afavorir l’ús de la llengua catalana tan a nivell local, departamental i regional com europeu donant suport a que aquesta (11ena en nombre d’europeus), al seu reconeixement a europa i que sigui llengua oficial de ple dret?
8. L’us public del català serà promogut a Catalunya Nord i es demanarà als diputats europeus d’Europe Ecologie de defensar la presència del català al Parlament Europeu demanant de reconsiderar la decisio de separar-se de l’unic traductor oficial al català al Parlament.
Enfi es mantindràn trobades i relacions de treball en un grup interregional Europe Ecologie de les 5 regions del sud per mutualitzar les accions a favor de l’occità i de les quals es beneficiarà també el català.

Per Europe Ecologie,
Pere MANZANARES
Candidat per Catalunya Nord

Els Comentaris estan tancats