Documents R.

Aquí trobareu textos o vincles cap a documents d’interès respecte a Reagrupament en particular. Poden ajudar a entendre i fer-se una opinió del que és i vol ser Reagrupament