REAGRUPAMENT


Reagrupament és una entitat cívica que promou una candidatura transversal i unitària a les eleccions al Parlament, el projecte pot acabar constituint-se en partit, coalició electoral o agrupació d’electors, en funció del que sigui més pràctic. En tot cas, sigui quina sigui l’estructura jurídica Regarupament és, per sobre de tot, un moviment de patriotes que volen la independència i la regeneració política.
Catalunya és una nació i tenim dret a ser lliures i a tenir estat propi.
L’estat propi permetrà aconseguir de cop tot allò que volem i que és impossible obtenir d’una altra manera, com ser membres de ple dret a l’ONU, la UNESCO o als Consells de Ministres de la Unió Europea, disposar d’ambaixades autèntiques; que el català sigui oficial als jutjats, a Brusel.les i a Estrasburg; tenir seleccions esportives, recaptar i gestionar tots els nostres impostos, gestionar la immigració i tot allò que tenen els estats.
Per això cal proclamar la independència des del Parlament de manera unilateral, no cal fer cap referèndum previ, perquè l’estat espanyol no ho permetrà mai i perquè el referèndum són les pròpies eleccions al Parlament.
Cal assegurar transparència, ètica i bona gestió per part dels representants públics, això s’assegura amb:
-Llistes obertes, tothom pot saber a qui vota i per tant demanar-li comptes si no fa bé la seva feina.
-Limitació de mandats, en la política s’està de pas, “professionals que temporalment es dediquen a la política, no polítics professionals”
-Establiment de sous es funció del que l’individu ha sigut capaç d’obtenir en la vida civil (p.e. sous en funció dels rendiments del treball declarats en els darrers anys; així ningú es pot enriquir ni perdre diners amb la dedicació a la política)
-Publicitat dels sous dels representants públics i limitació de les dietes.
-Prohibició d’acumulació de càrrecs; règim estricte d’incompatibilitats.
-Transparència en la despesa pública.
-Els més preparats per cada responsabilitat, defugint l’amiguisme, el nepotisme o qualsevol de les seves variants.
Reagrupament obre la porta a TOTS els independentistes sense cap discriminació, si no es té estat parlar de dretes i esquerres és utòpic i menys de polítiques socials ja que ens venen imposades per un altre estat.

Els Comentaris estan tancats