Arxiu maig, 2012

Olot aprova la ICE per l’ampliació de la UE.

Dijous passat, tal com dies enrere havia  passat a Vic i Girona, el Ple de l’Ajuntament d’Olot va aprovar la moció de Reagrupament en suport a la Iniciativa Ciutadana Europea perquè la UE garanteixi el manteniment de la ciutadania europea als ciutadans d’un nou estat sorgit d’un procés de secessió d’un territori d’un estat membre.

Era el darrer punt de l’ordre del dia d’un Ple llarg i complicat, amb especial tensió per la presentació d’una moció ultradretana per exigir que es mantingui la simbologia feixista de l’anomenat “panteó dels caiguts” del cementiri municipal.

La moció va ser presentada per la coordinadora comarcal de Reagrupament Magda Ripoll.

Durant el torn de paraules, es va fer patent que aquells que varen votar una estona abans a favor del manteniment dels símbols feixistes, aquest cop votarien en contra de la moció de Reagrupament. Ben clar que ho va dir la regidora del PP : “estem en contra de la independència de Catalunya” per si algú en dubtava. El portaveu de PxC, feixista declarat i confés, optava per la via del suposat sarcasme i coincidia amb la regidora del PP en una visionària defensa de “que no era el moment”.

ERC, com era d’esperar, va votar-hi a favor tot i mostrar-se convençuts que si Catalunya assolís la independència l’EU ens acolliria amb els braços oberts. Segur que si, però per si de cas posem-hi una mica de legislació que ens empari.

Els 6 regidors del PSOE, que es varen manifestar federalistes (sic), varen optar per l’abstenció insistint en la seva línia que “aquestes mocions que no es mouen en l’àmbit local, no serveixen de res”. Bé, queda clar que no s’havien llegit la moció ni escoltat la Marga perquè precisament ben local que és: demana que l’ajuntament faciliti al màxim el procediment de recollida de signatures de suport a la ICE.

Finalment, l’equip de govern de CiU i Reagrupament hi va votar a favor alabant l’esperit europeista de la moció i garantint el màxim suport a la inciativa.

Recompte final:

Vots a favor: 12 (Ciu-RCat,10, i ERC,2).

Vots en contra: 3 (PxC,2, i PP, 1)

Abstencions: 6 (PSOE).

No hi ha Comentaris

Moció de Reagrupament a l’Ajuntament d’Olot per l’ampliació de la UE

El dia 1 d’abril de 2012, es va presentar al registre del Parlament Europeu una Iniciativa Ciutadana Europea per tal que es reconegui com a membre de la UE qualsevol nou estat sorgit de la secessió democràtica d’un estat membre de la Unió Europea (més informació a http://www.euinternalenlargement.org/ca).

Les ICE son un instrument jurídic d’àmbit europeu similar a les ILP (Iniciatives Legislatives Populars) que permeten que els ciutadans de la UE proposin noves lleis. Aquesta eina, prevista en el reglament 211/2011 de 16 de febrer entrava en vigor el mateix dia 1 d’abril de 2012 un cop exhaurit el termini de transposició legislativa a les legislacions nacionals.

La proposta la presenta un Comitè Ciutadà format per ciutadans de Luxemburg, França, Espanya, Regne Unit, Finlàndia, Alemanya i els Països Baixos, el representant dels quals és en Joan Carretero.

Aquesta ICE suposa un avanç estratègic molt important en el procés de l’assoliment de la independència de Catalunya perquè en el cas que fos aprovada significaria, un cop culminat el procés democràtic d’independència, el reconeixement immediat del nou estat català com a membre de ple dret de la Unió Europea. Fins avui no existia cap llei que preveiés el que podria passar en el cas que, com pot passar al nostre país i també a Escòcia, es donés la situació que hi hagués la secessió de part del territori d’un estat membre de la UE.

La presentació de la ICE és només el primer pas d’un llarg camí fins a poder presentar la proposta a debat al Parlament Europeu. Un cop acceptada la ICE caldrà iniciar un procés de recollida d’un milió de signatures de ciutadans de la UE de com a mínim 7 països diferents dins d’un termini de 12 mesos. Posteriorment cada estat emetre haurà de validar i certificar les signatures en un màxim de 3 mesos.

Donat que aquesta ICE qüestiona l’Europa dels Estats és d’esperar que hi hagi una resistència i oposició d’alguns dels estats membres de més baixa qualitat democràtica i major jacobinisme, per això i per tal d’obtenir el major nombre de suports possibles de les institucions Reagrupament Independentista ha presentat una moció a l’Ajuntament d’Olot perquè hi doni suport com recentment va fer l’Ajuntament de Vic.

Amb aquesta ICE, Reagrupament reforça el seu full de ruta cap a la independència de Catalunya: a la Declaració Unilateral d’Independència per part del Parlament s’hi afegeix la legislació que farà possible el reconeixement del nou estat català com a estat membre de la Unió Europea. D’aquesta forma, les reticències d’aquells catalans que desitgen la independència però que encara tenen dubtes sobre el que podria passar, sobre un més que improbable ostracisme o aïllament internacional quan Catalunya proclami la seva independència quedaran resoltes de forma legal i transparent i aquells que enarboren la bandera de la por caldrà que busquin un altre argument. Cada vegada els en queden menys, però són tossuts.

Amb aquesta ICE, decidim girar l’esquena a Espanya definitivament i ens obrim a Europa; comencem la lluita per la nostra llibertat i obrim la porta a altres nacions que, com la nostra, decideixin separar-se de l’Estat del qual formen part i independitzar-se sense deixar de ser membres de la UE. Una pertinença que reivindiquem i a la qual no volem, ni podem renunciar.

Segueix a continuació el text complet de la moció.

Moció de suport a la Iniciativa Ciutadana Europea perquè la UE garanteixi el manteniment de la ciutadania europea als ciutadans d’un nou estat sorgit d’un procés de secessió d’un territori d’un estat membre

Exposició de motius:

El dia 1 d’abril es va presentar una Iniciativa Ciutadana Europea (ICE) perquè la Unió Europea garanteixi el manteniment de la ciutadania europea als ciutadans d’un nou estat sorgit per un procés de secessió d’un territori d’un estat membre de la UE.
En les Iniciatives Ciutadanes Europees no es pot demanar una modificació dels Tractats de la Unió Europea sinó generar nova legislació.
Els objectius d’aquesta iniciativa ciutadana són:
• garantir el manteniment de la ciutadania europea als ciutadans d’un estat sorgit per un procés de secessió d’una regió d’un estat membre de la Unió Europea;
• garantir la sobirania dels ciutadans en els processos de secessió a l’interior dels territoris dels estats de la Unió Europea i
• garantir el respecte als principis, valors i objectius de la Unió Europea establerts en els Tractats, entre els quals l’article 2 que diu: “La Unió es fonamenta en els valors de respecte de la dignitat humana, llibertat, democràcia, igualtat, estat de dret i respecte als drets humans, inclosos els drets de les persones que pertanyen a minories. Aquests valors són comuns als estats membres en una societat caracteritzada pel pluralisme, la no-discriminació, la tolerància, la justícia, la solidaritat i la igualtat entre homes i dones.”
La proposta la presenta un Comitè Ciutadà format per ciutadans de Luxemburg, França, Espanya, Regne Unit, Finlàndia, Alemanya i els Països Baixos.

En el termini de dos mesos des de la seva presentació, la Comissió Europea té temps per acceptar o rebutjar el registre de la ICE. En el cas que s’accepti caldrà el suport d’un milió de ciutadans europeus amb dret a vot que s’han d’aconseguir en un termini màxim de 12 mesos. Les signatures han de provenir, com a mínim, de set estats de la UE amb un nombre mínim de signatures de cadascun d’aquests estats.

Una vegada obtingut el milió de signatures i validades per cada estat, la Comissió permet presentar-la en audiència pública al Parlament Europeu.

Atès que alguns polítics espanyols han amenaçat amb la possibilitat d’un vet d’Espanya a la continuïtat d’un futur Estat català dins la UE.
Atès que com a demòcrates sempre defensarem que el manteniment de Catalunya dins la Unió Europea només pot dependre de la lliure voluntat de les catalanes i els catalans, i que cap estat pot tenir dret de vet sobre aquesta decisió sobirana del poble català.

Es proposen al ple de l’Ajuntament d’Olot els següents punts d’acord:

1. Donar suport a la Iniciativa Ciutadana Europea perquè la UE garanteixi el manteniment de la ciutadania europea als ciutadans d’un nou estat sorgit per un procés de secessió d’un territori d’un estat membre.

2. En el cas que la Comissió Europea accepti aquesta ICE, des del municipi es donarà tot el suport que estigui a les nostres mans, per tal que els organitzadors puguin recollir el màxim de signatures.
3. Comunicar aquest acord al Comitè Ciutadà impulsor d’aquesta Iniciativa Ciutadana Europea, i a www.euinternalenlargement.org perquè l’Ajuntament de d’ Olot hi consti com una de les institucions col•laborades en aquesta ICE.

Olot, 17 de maig del 2012
Reagrupament Independentista a La Garrotxa

No hi ha Comentaris