Webs territorials

I) Del tot actives: 19 (19/8 matí):

Alt Penedès http://www.reagrupament.cat/altpenedes/

Alt Urgell Andorra http://www.reagrupament.cat/alturgell/

Anoia http://www.reagrupament.cat/anoia/

Bages http://www.reagrupament.cat/bages/

Baix Llobregat http://www.reagrupament.cat/baixllobregat/

Barcelona-Sant Martí http://www.reagrupament.cat/bcn-santmarti/

Barcelona + Horta Guinardó http://www.reagrupament.cat/bcn-hortaguinardo/

Barcelona-Sant Andreu http://www.reagrupament.cat/bcn-santandreu/

Barcelona-Eixample http://www.reagrupament.cat/bergueda/

Berguedà http://www.reagrupament.cat/bcn-eixample/

Catalunya nord (Hi seu!) http://www.reagrupament.cat/catalunyanord/

Garrotxa http://www.reagrupament.cat/garrotxa/

Gironès http://www.reagrupament.cat/girones/

Maresme http://www.reagrupament.cat/maresme/

Osona http://www.reagrupament.cat/osona/

Pallars (P. Jussà, P. Sobirà, Alta Ribagorça) http://www.reagrupament.cat/pallars/

Selva http://www.reagrupament.cat/selva/

Pla d’Urgell http://www.reagrupament.cat/plaurgell/

Tarragonès http://www.reagrupament.cat/tarragones/

II) Engegant-se: 6:

Alt Empordà http://www.reagrupament.cat/altemporda/

Baix Penedès http://www.reagrupament.cat/baixpenedes/

Barcelona-Gràcia http://www.reagrupament.cat/bcn-gracia/

Noguera http://www.reagrupament.cat/noguera/

Segrià http://www.reagrupament.cat/segria/

Urgell http://www.reagrupament.cat/urgell/