COMUNICAT DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE REAGRUPAMENT DEL GIRONÈS


La Comissió Executiva de Reagrupament del Gironès, reunida a Girona en Junta Extraordinària el dia 1 de febrer de 2010, ha acordat per unanimitat els punt següents:

1)Refermar la nostra confiança i suport a Joan Carretero, pel que fa al seu lideratge a Reagrupament.

2)Demanar que, en un acte de generositat pel bé del projecte i del país, els components actuals de la Junta, senyors Valdero, Renyer, Pereira i Abad, presentin la dimissió de forma immediata i per escrit, tot agraint-los les tasques portades a terme fins ara.

3)Demanar que no es faci efectiva la dimissió presentada per Joan Carretero i els restants membres de la Junta que es troben en idèntica situació, ja que només ha estat presentada de forma verbal, i no per escrit tal com es determina en l’article 16.2 a) dels Estatuts de Reagrupament.

4)Demanar que la Junta Directiva reprengui les seves funcions d’immediat, independentment que es vagi procedint a l’ocupació de les places vacants que quedin a la Junta, en funció del que els Estatuts de l’associació tinguin previst per a aquesta situació.

Qualsevol esforç que tots plegats estiguem disposats a dur a terme, serà en benefici de Catalunya i les seves llibertats.

Girona, 1 de febrer de 2010

LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL GIRONÈS

Els Comentaris estan tancats