Assamblea Constituent Reagrupament Maresme


Ahir, el dijous 14 de gener, es va celebrar l’assemblea constituent de Reagrupament Maresme.

Ahir, el dijous 14 de gener, es va celebrar l’assemblea constituent de Reagrupament Maresme.

La Benvinguda ens la van donar membres de la gestora provisional, acabant d’aquesta manera les seves funcions com a tal.

L’assemblea, que va reunir gairebé una cinquantena de persones, es va desenvolupar sense incidències rellevants (més enllà d’alguna lleu descoordinació fruit de la inexperiència en l’organització d’assemblees d’aquesta importància).

Primer es va crear la taula d’edat: l’agrupat més jove com a secretari de taula i el menys jove com a president, Miquel Sola i Joan Camps, respectivament.

A continuació va ser el reagrupat doctor Josep Vendrell que ens va brindar un brillant discurs, destacant la seva potència, sensibilitat patriòtica i oportunitat històrica.

La ponència organitzativa va ser aprovada després que s’incorporessin dues esmenes d’última hora.

Posteriorment es van realitzar les votacions per la nova junta directiva del Maresme. I mentre es realitzava el recompte dels vots, va prendre la paraula Angel Font, explicant les directrius més importants del projecte Reagrupament vist des de l’òptica nacional, responent a continuació a les preguntes dels assistents.

La junta, després d’aprovada una esmena d’última hora, passarà a estar formada per 12 membres (tots els candidats que es presentaven).

El nou coordinador comarcal és Joan Soler. Vull.

L’acta amb la recopilació de l’assemblea i de les votacions us serà enviada pròximament després de bolcar-la de forma informàtica.

Finalment dir-vos que la setmana pròxima es reunirà la nova Junta Directiva amb l’objectiu de dissenyar el nou organigrama i la nova repartició de funcions.

Els Comentaris estan tancats