Assemblea Electoral de la Comissió Executiva Comarcal del Tarragonès (23-1-2010)


Feia dies que esperàvem tots els reagrupats la celebració de l’assemblea per passar de la provisionalitat d’una Comissió Executiva que encara no havia estat elegida democràticament.

Abans que res hem procedit a escollir la mesa que havia dirigir l’elecció dels membres de la Comissió Executiva Comarcal. Segons marcava el reglament s’ha escollit una mesa d’edat. Els reagrupats més jove i el més vell presents a l’assemblea han dirigit l’elecció de la Comissió Executiva. S’ha llegit el reglament i un cop fet això hem procedit a començar el procés que havia de culminar amb l’elecció dels membres de l’executiva comarcal.

Del total de persones del Tarragonès que s’han reagrupat van presentar candidatura a la Comissió executiva 12 associats. Tot i que s’havia anunciat que el nombre màxim de membres de la Comissió era de 10 s’ha decidit durant la convocatòria d’avui ampliar-ho al total de presentats. Per aquest motiu, com què la legislació referent a associacions no parla d’un nombre màxim, hem cregut convenient entre tots que si algun associat havia fet el pas per col·laborar més activament amb Reagrupament no podíem de cap de les maneres impedir-ne una participació més activa.

Un cop hem acordat aquest punt s’han iniciat les votacions. Tot i que com comentàvem s’havia acordat que tots els membres podien entrar a formar part de la comarcal era necessari efecutar la votació perquè així ho estipulava el reglament.

Després que tots els reagrupats presents han exercit el seu dret a vot hem procedit a l’escrutini i la posterior lectura dels resultats.

Un cop s’han proclamat els resultats els membres de la mesa han demanat a tots els presents que abandonessin la sala per a què la Comissió escollida pogués decidir qui seria l’encarregat d’exercir les funcions de coordinador.

Per unanimitat i com no podia ser d’altra manera s’ha decidit que continués al capdavant de la comarcal en Manel Pereira. En Manel havia exercit durant els darrers mesos el càrrec provisional de coordinador i tots els que hem estat al seu costat i la resta de reagrupats de la comarca en sabem la vàlua i la gran feina realitzada. Per tant era lògic que continués al capdavant del projecte de Reagrupament al Tarragonès.

A més també hem decidit encarregar la tasca de secretari a en Jaume Canela i la de tresorer a Josep Lleixà.

Uns breus moment després hem cridat a la resta d’associats per comunicar-los-hi les decisions en la primera reunió de la Comissió Executiva acabada d’escollir.

Ara toca treballar amb uns objectius que estan clarament definits: independència i regeneració democràtica.

Els Comentaris estan tancats