Regla D’Hondt


és un sistema que inventà el matemàtic i advocat belga Victor D’Hondt el 1878 per repartir els escons en un sistema de representació proporcional de partits. Sovint s’usa el que s’anomena la regla d’Hondt modificada, en què només s’atorguen escons als partits que han superat un determinat percentatge de vots.

Exemple de funcionament de la regla modificada

Per entendre aquest sistema farem servir un exemple. Imaginem una província que ha d’escollir vuit diputats on els resultats de les eleccions són els de la taula següent:

Partit Nombre de vots
Partit A 120.000
Partit B

100.000

Partit C

40.000

Partit D

5.000

Partit E

2.500

No es tenen en compte aquelles candidatures que no hagin obtingut, almenys, el 3% dels vots vàlids emesos en la circumscripció. En el nostre exemple, hi ha hagut 267.500 vots vàlids, per tant un 3% serien 8.025 vots.

Partit Nombre de vots
Partit A

120.000

Partit B

100.000

Partit C

40.000

Partit D 5.000
Partit E 2.500

Després, s’ordenen de major a menor, en una columna, les xifres de vots obtinguts per les restants candidatures. Es divideix el nombre de vots obtinguts per cada candidatura per 1, 2, 3, etcètera, fins a un nombre igual al d’escons corresponents a la circumscripció, en aquest cas vuit, i es van atribuint els escons a les candidatures que obtinguin els quocients majors al quadre, atenent a un ordre decreixent.

Quan en la relació de quocients coincideixin dos quocients corresponents a distintes candidatures, l’escó s’atribuirà a la que hagi obtingut el nombre més gran total de vots.

Partit vots v/1 v/2 v/3 v/4 Etc. escons
A 120.000

1r

120.000

3r

60.000

40.000

30.000

  4
B 100.000

2n

100.000

4rt

50.000

33.333

25.000   3
C 40.000

40.000

20.000 13.333 10.000   1

En el cas de Barcelona, superar el 3% equival a obtenir d’entrada 2 o 3 diputats. Els vots necessaris per aconseguir el 3% sobre els vots vàlids dependran del percentatge de participació i també de si augmenta o disminueix el cens electoral. A les convocatòries de 2003 i 2006 ha suposat al voltant de 70.000 vots.

Pel que fa a les altres tres circumscripcions, Girona, Lleida i Tarragona, la barrera del 3% no fa efecte, ja que és necessari un percentatge més alt de vots per aconseguir alguns dels escons que es reparteixen. A les darreres eleccions els últims diputats van assignar-s’hi amb el 4,6% a Tarragona, el 4,8% a Girona i el 5,7% a Lleida. El que mai ha passat fins ara és que una llista electoral hagi obtingut representació a una d’aquestes tres circumscripcions i no n’hagi obtingut a Barcelona.

(Vots necessaris, amb el cens i la participació de les eleccions al Parlament de 2006, per obtenir Diputats a les quatre circumscripcions.): 

  Vots mínims % mínim Diputats
Barcelona 66.724 3 3
Girona 13.200 4,8 1
Lleida 10.417 5,7 1
Tarragona 13.325 4,6 1

 

Els vots nuls no comptabilitzen.

Els vots blancs perjudiquen especialment als partits petits

Els Comentaris estan tancats