Arxiu juliol, 2010

Evolució del vot blanc

20 de març de 1980                                                                    29 d’abril de 1984

  Vots % Escons Lleida % Lleida Escons Totals     Vots % Escons Lleida % Lleida Escons Totals
CiU 754.448 28,00 5 28,2 43 CiU 1.347.037 47,04 10 57.7 72
PSC 608.689 22,59 3 19,2 33 PSC 866.288 30,25 3 19.9 41
PSUC 509.014 18,89 1 10,6 25 AP 221.645 7,74 1 8.8 11
U.C.D. 287.610 10,68 4 23,4 18 PSUC 160.638 5,61   2.8 6
ERC 241.711 8,97 2 12,2 14 ERC 126.964 4,43 1 5.7 5
P.A. 72.071 2,68     2 Altres 113.492 3,96      
Altres 205.175 7,62          
                           

Part.: 61,34%. 2.705.413 vots.  17.960 en blanc (0,66%)     Part.: 64,36 %. 2.877.516 vots .  14.313 blanc (0,49%)

29 de maig de 1988                                                                  15 de març de 1992

  Vots % Escons Lleida % Lleida Escons Totals     Vots % Escons Lleida % Lleida Escons Totals
CiU 1.232.514 46,01 9 54.2 69 CiU 1.221.233 46,19 9 53.6 70
PSC 802.828 29,27 4 23.2 42 PSC 728.311 27,55 4 21.8 40
IC 209.211 7,74   3.6 9   ERC 210.366 7,96 1 9.8 11
AP 143.241 5,35 1 6.2 6 IC 171.794 6,50   2.8 7
ERC 111.647 4,17 1 5.9 6 PP 157.772 5,97 1 6.9 7
CDS 103.351 3,86   4.3 3 Altres 103.680 3,94      
Altres 33.181 1,24          
                           

Part.: 59,37 %. 2.695.935 vots, 16.946 en blanc (0,66%)   Part.: 54,87%. 2.643.910 vots .  31.092 en blanc (1,17%)

19 de novembre de 1995                                                            17 d’octubre de 1999

  Vots % Escons Lleida % Lleida Escons Totals     Vots % Escons Lleida % Lleida Escons Totals
CiU 1.320.071 40,95 8 49.7 60 PSC 1.183.299 37,85 5 29.2 52)
PSC 802.252 24,88 3 19.3 34 CiU 1.178.420 37,70 8 48.5 56
PP 421.752 13,08 2 12.2 17 PP 297.265 9,51 1 7.9 12
IC 313.092 9,71   4.1 11 ERC 271.173 8,67 1 11.6 12
ERC 305.867 9,49 2 12.8 13 ICV 78.441 2,51   PSC 3
Altres 14.651 0,45       Altres 75.505 2,41      

Part.: 63,64%. 3.223.952 vots .   31.417 en blanc (0,97%)    Part.: 59,20%. 3.126.090 vots .  28.968 en blanc (0,92%)

16 de novembre de 2003                                                        1 de novembre de 2006

  Vots % Escons Lleida % Lleida Escons Totals     Vots % Escons Lleida % Lleida Escons Totals
PSC 1.031.454 31,17 4 22.4 42 CiU 935.756 31,52 7 40.0 48
CiU 1.024.425 30,93 7 41.4 46 PSC 796.173 26,82  3 22.0 37
ERC 544.324 16,47 3 19.9 23 ERC 416.355 14,03  3 17.7 21
PP 393.499 11,87 1 9.6 15 PP 316.222 10,65 1 9.1 14
ICV 241.163 7,30   4.3 9 ICV 282.693 9,52  1 6.6 12
Altres 18.470 0,55       C 89.840 3,03   0.9 3
    Altres 31.630 1,06      
                           

Part.: 62,54%. 3.310.483 vots .   30.212 en blanc (0,91%)   Part.: 56,04%. 2.968.534 vots .  60.244 en blanc (2,02%)

El vot en blanc no ha superat mai el 3% . El vot nul, tret del del referèndum de l’estatut, ha estat sempre insignificant. L’abstencionisme és el gran potencial

No hi ha Comentaris