Xifres

Entusiasme sobiranista a Montenegro
En tres anys d’independència, el PIB del nou Estat ha crescut un 84%, el sou mitjà s’ha doblat i l’atur s’ha reduït del 32% al 10%. Els proserbis votarien ara a favor de la secessió.

Notícia completa a l’Avui


La insatisfacció política dels catalans continua creixent

La insatisfacció ciutadana es manté com la més negativa des que al juny del 2005 el CEO va començar a fer aquest tipus d’estudis. Aleshores, el nivell d’insatisfacció estava en un -0,83. La mitjana de tota la sèrie se situa en un -1,27, a força distància del valor actual. La corba de l’índex no ha parat de baixar des del juny del 2008, quan es va començar a ampliar la distància entre els enquestats que es declaren satisfets i els que es declaren insatisfets. La diferència entre ells és ara de més de 51 punts.

Satisfacció ciutadanaNotícia treta de l’Avui. Estudi complet aquí


Simulació d’un pressupost anual (Cercle Català de Negocis)

Simulació pressupost anualSimulació d’un pressupost anual


Euskadi, a anys llum
El ministeri xifra en 5.255 euros per habitant el finançament basc mentre que el catalans amb el nou model en rebran 2.239. Catalunya quedarà 5,6 punts sobre la mitjana i Euskadi, 76.


Dades extretes del Cercle d’Estudis Sobiranistes:

37,72% dels trens més “obsolets” de tot l’Estat circulen a Catalunya, mentre que únicament el 9% a la Comunitat de Madrid.

5 vegades més va costar la Terminal 4 de l’aeroport de Madrid que la Terminal 1 de l’aeroport de Barcelona.

1000 milions d’€ més d’inversió en rodalies és el que s’emporta Madrid en relació a Barcelona, tot i disposar de 84 Km menys de vies.

2 vegades més de funcionaris públics per habitant té Extremadura en relació a Catalunya.

64% és el percentatge de la recaptació dels catalans per a fins socials que es queda a Espanya el 2008.

5.229′6 milions d’€  més hauria d’haver retingut Catalunya dels seus impostos el 2008 pel nou Estatut.

24’5 milions € destinen a Rodalies els Pressupostos de l’Estat per al 2009, ajornant fins l’any 2092 el compliment del Pla de Rodalies de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona.

85% de l’obra pública a Catalunya pressupostada per l’Estat l’any 2007 no s’ha fet.

100 % de temps addicional és el que triga el tren entre Barcelona i l’aeroport el 2007 comparat amb el 1982.

40% menys rep Catalunya d’obra pública estatal el 2003-2007.

9,76% de dèficit fiscal és el més elevat de les regions europees, especialment si el compares amb altres regions.

9% es queda Catalunya en 2007 de la recaptació catalana per a fins socials.

2.622 € li va costar Espanya a cada català el 2005.

0€  per al català, 90 milions € per l’espanyol. El govern espanyol destina el 2008 90 milions d’€ per l’Instituto Cervantes.

3′4 punts menys de dipòsits bancaris té Catalunya de 1987 a 2007. Madrid, 11 punts més.

18.595 milions €,  10′2% del PIB, dèficit fiscal català el 2005.

104′6% de la mitjana estatal el 2006 té Catalunya en riquesa per càpita per paritat de poder adquisitiu.

29 Lleis i Decrets contra Catalunya, en any i mig.

9a  entre les CCAA per poder adquisitiu en 2006.

32.219 milions€ és el pressupost de la Generalitat pel 2007.

6 posicions ha perdut Catalunya en competitivitat IMD en tres anys, baixant de la 28 a la 34 entre 2003 i 2006.

36′5% voten sí a la independència, 22% voten no (UOC 2008).

14′9% és la inversió en infraestructures pressupostada per l’Estat a Catalunya el 2007.

73′3% és la mitjana d’execució de les obres públiques de l’Estat pressupostades a Catalunya en 2001-2005.

30% més de freqüències en rodalies Madrid-Alcalá que en Barcelona-Mataró.

2′4% és la inversió prevista per REE a Catalunya entre el 2008 i el 2011.

12′7 milions € en mesures mediambientals per l’aeroport de Barcelona, 300 milions per a Barajas.

1 punt perd Catalunya entre 1995 i 2005, baixant del 19′5% del PIB al 18′5%.

100% més, el doble, ha invertit entre 2001 i 2006 l’Estat a rodalies de Madrid que a Barcelona.

7% de les inversions en infraestructures elèctriques s’han fet per l’Estat a Catalunya el 2006.

26% dels llocs de treball catalans són de titulació superior el 2006, baixant del 26′6% del 2005, i fent-se superar per Espanya.

39% de les obres pressupostades pel Ministeri de Foment a Catalunya no es fan.

20 KM d’autovies ha fet l’Estat a la província de Barcelona en 1985-2005.

18′2% de les empreses que facturen més de 20 milions € són catalanes.

32 de les 50 empreses més grans són a Madrid el 2007.

27% de les filials de multinacionals són a Catalunya, el 50% a Madrid el 2007.

0′53 Km d’autovia gratuita de l’Estat per 10.000 catalans, 1′63 Km per 10.000 espanyols.

0′90 Km d’autovia gratuïta cada 10.000 catalans, 2′35 Km cada 10.000 espanyols el 2007.

11′98% són les inversions reals 1991-2006 a Catalunya del Ministeri de Foment.

3.084 € per català, 4.278 per madrileny

4 punts perd el PIB català per càpita de 1995 a 2005.

5′9% de les autovies en construcció el 2008 per l’Estat es fan a Catalunya.

69% de les importacions catalanes són de fora de l’Estat el 2005.

46% de les exportacions catalanes el 2005 van fora de l’Estat.

31% de la producció catalana s’exporta fora de l’Estat el 2005, pujant del 22% del 1995.

12% de la despesa pública entre 1986 i 2006 la rep Catalunya.

75 empreses de les 5.000 més grans de l’Estat ha perdut Catalunya de 2006 a 2007.

23′1 % de les 5.000 empreses més grans de l’Estat té Catalunya el 2007, baixant del 24′6% del 2006.

12a en creixement és Catalunya entre les C.C.A.A. entre 2006 i 2008.

3 posicions perdudes per Catalunya entre 2006 i 2007.

10-11% de la producció catalana equival al seu dèficit fiscal amb l’Estat espanyol.

6,5% és el percentatge d’inversió europea sobre el total espanyol que rep Catalunya entre 1986 i 1993.

6% del PIB era el dèficit fiscal a Catalunya a l’any 1994 segons Castells.

21% és el percentatge d’impostos europeus que paga Catalunya, tot i rebre únicament el 8% de la despesa.

13,87% és la diferència entre la renda generada a Catalunya i la renda disponible al final del procés distributiu.

9,76% del PIB és el dèficit a Catalunya amb un 22% més en PIB que la mitjana espanyola, mentre que a la regió de París és de 4,36% i 51% respectivament.

34% és el percentatge final sobre el pressupostos de la Generalitat de l’obra licitada per l’Estat.

51,2% són els recursos que ha destinat el Ministerio de Cultura a Madrid, mentre que a Catalunya és el 2,8%.

4 punts per sota se situa la inversió pública a Catalunya respecte la mitjana estatal.

34 milions € és la subvenció rebuda a Madrid pel Consejo Superior de Deportes, mentre a Catalunya 7,5 milions.

20% inferior és el que varen rebre els estudiants catalans en concepte de beques.

416 milions € és la inversió en rodalies de Madrid, mentre que a Barcelona és de 153 milions €.

6.200 milions € és el que ha costat l’ampliació de l’aeroport de Barajas que havia estat pressupostada en 1.033 milions €.

316 € per català, 894 per madrileny el 2004.

6 són les vegades que multiplica la inversió de Barajas en relació a El Prat.

135% del que li correspondria per població és el que rebia Madrid de l’Estat.

12% és la inversió a Catalunya de l’Estat entre 1986 i 1997 quan té el 16% de població.

218.855 milions de pessetes més hauria d’haver rebut Catalunya en 1984-1996 en inversió pública de l’Estat.

1.251 milions € serien els beneficis de l’inexistent TGV Madrid-Barcelona-França, 2.036 milions d’euros el dèficit de la línia Madrid-Sevilla.

20,9% és el percentatge dels recursos generats per Catalunya sobre el total del sistema fiscal estatal.

22,1% d’impostos recaptats a Catalunya el 1978, mentre que la despesa pública era del 13,1%.

3,2 milers de milions de pessetes és la diferència de la recaptació a la província de Barcelona entre 1951 i 1956.

25% dels impostos recaptats a tot l’Estat els pagava Catalunya el 1959.

9 vegades menys va rebre de l’Estat la UB el 1933 en relació a la Universitat de Madrid.

147 milions aportava Barcelona a l’Estat i en rebia a canvi 16 el 1900, mentre que Madrid n’aportava 112 i en rebia 166.

14,25% de les inversions estatals rebia Catalunya en 1984-1993 quan la seva població era del 28,6%, de les CCAA de competèncis similars.

19% del seu PIB aportava Catalunya a l’Estat, mentre que en rebia el 6′4% el 1933.

20% dels ingressos de l’Estat eren aportats per Catalunya, fet que significaven uns 307 milions de pessetes el 1932.

341 pessetes pagava cada català com a tribut anyal a l’Estat, i cada no català unes 93 pessetes el 1925.