Política Municipal

Els grups municipals d’Esquerra-Reagrupament i ISP-ICV-E de Sant Pere de Vilamajor presenten una moció que pretèn anular la construcció d’un espai polivalent/poliesportiu que s’havia aprovat i adjudicat a les darreries de l’anterior legislatura.

La construcció d’aquest equipament ha sigut llargament debatuda al municipi i els grups d’ERC (ara amb Reagrupament) i ISP (ara amb Iniciativa-Verds) van mostrar sempre el seu descord durant la passada legislatura, juntament amb l’Associació de Veïns de Sant Pere de Vilamajor.

Segons els regidors Bruguera i García (ERC-Rcat) i López (ISP-ICV-E), el local proposat no aporta cap valor afegit al local social “la Fàbrica” tancat des de fa quatre anys perquè s’hi va detectar aluminosi. La rehabilitació de “la Fàbrica” ja hauria permès fa quatre anys, que el municipi tingués un espai adequat a les característiques i les necessitats de la població: “no volem deixar als nostres fills un testimoni en forma de joia impagable. Volem esmerçar fins l’últim alè la nostra oposició a la construcció d’un projecte desmesurat i que, en el context actual, no ens podem permetre”.

Aquesta moció pretén tirar enrere l’aprovació de la construcció d’un local Polivalent, que la darrera setmana de la legislatura passada va ser modificat per ampliar-lo i anomenar-lo Poliesportiu, amb el conseqüent increment total del cost final de l’equipament.

L’Associació de Veïns de Sant Pere de Vilamajor també s’ha oposat reiteradament a la construcció de l’esmentat Polivalent/Poliesportiu, del qual, a part del cost desorbitat, n’han assenyalat les debilitats del projecte en forma de manca d’aigua calenta, manca d’espai per a grades, manca de vestidors o manca de calefacció, entre d’altres.

Els partits que presenten la moció diuen que volen donar una segona, o tercera, oportunitat perquè la resta de grups polítics actuin de manera responsable. La moció també proposa redireccionar la subvenció que en el seu dia va otorgar la Generalitat de Catalunya en el  PUOSC 2007-2010 i que cobria només una part del cost total de l’obra projectada.

Bruguera, García i López creuen que: “actuant ara de manera responsable podem negociar amb la Generalitat aprofitar la subvenció per recuperar “la Fàbrica” estalviant-nos un 85% de la despesa prevista per a la construcció del nou polivalent/poliesportiu. No es tracta de que hi hagi vencedors ni vençuts, es tracta de demostrar intel·ligència, sentit de país i capacitat de reacció davant l’actual situació econòmica i social. Si la moció s’aprova, l’equip de govern comptarà amb tot el nostre suport a l’hora de negociar la rescisió del contracte amb l’empresa adjudicatària de l’obra i també amb la Generalitat”.